Provided by: wmaker_0.92.0-5_i386 bug

MENO

    wdwrite - zapíše kľúče a hodnoty do databázy štandardných nastavení

SYNTAX

    wdwrite domna voba hodnota

POPIS

    wdwrite zapíše vobu a hodnotu do danej domny.

VOĽBY

    --help vypíše pomocný text

    --version
       vypíše číslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

    GNUSTEP_USER_ROOT
       špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k
       tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná
       nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

    Domény sa nachádzajú v GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/

POZRI TIEŽ

    wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                 January 1999           wdwrite(1x)