Provided by: wmaker_0.92.0-5_i386 bug

MENO

    wmsetbg - nastaví pozadie hlavného okna v X11

SYNTAX

    wmsetbg  [-display] [--version] [--help] [{-b|--back-color} farba]
    [{-t|--tile}|{-e|--center}|{-s|--scale}|{-a|--maxscale}    obrzok]
    [{-d|--dither}|{-m|--match}] [-u|--update-wmaker] [{-D|--update-domain}
    domna] [{-c|--colors} cpc] [{-p|--parse} textra] [{-w|--workspace}
    pracovn plocha]

POPIS

    wmsetbg načíta daný obrzok (XPM, PNG, jpeg, Tiff, raw PPM) a vloží ho
    do hlavného okna. Obrázok možno zväčšiť, alebo ho opakovať aby vyplnil
    hlavné okno. Window Maker používa tento príkaz interne na nastavenie
    pozadia pri štarte.

VOĽBY

    -a|--maxscale
       zväčší daný obrzok pri dodržaní pomeru strán

    -e|--center
       vloží obrzok do stredu okna

    -t|--tile
       vytvára z obrzku dlaždice

    -s|--scale
       roztiahne daný obrzok (štandardne)

    -d|--dither
       rezervuje farby

    -m|--match
       zhodné farby

    -u|--update-wmaker
       zapíše zmenu do databázy nastavení Window Makera

    -D|--update-domain
       zapíše zmenu do databázy domna

    -c|--colors
       použiť počet farieb na kanál

    -p|--parse
       parsuje danú textru ako proplist style textru

    -w|--workspace
       nastaví pozadie len na danej pracovnej ploche

    --help vypíše pomocný text

    --version
       vypíše číslo verzie

POZRI TIEŽ

    wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.
    wmsetbg napísal Dan Pascu <dan@windowmaker.org>

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                 January 1999           wmsetbg(1x)