Provided by: wmaker_0.92.0-5_i386 bug

NAME

    wxcopy - kopíruje štandardný vstup do cutbuffera

SYNOPSIS

    wxcopy [voľby] [súbor]

DESCRIPTION

    wxcopy kopíruje štandardný vstup alebo sbor do cutbuffera. Ak nie je
    daný cutbuffer, dáta sa kopírujú do cutbuffera 0 a ostané cutbuffery
    rotujú, ak existujú. Ak je daný cutbuffer, dáta sa kopírujú do toho
    cutbuffera a nevykoná sa žiadne rotovanie.

VOĽBY

    -cutbuffer číslo
       Špecifikuje číslo cutbuffera, do ktorého sa budú kopírovať dáta.

    -display displej
       Dáta sa budú kopírovať do cutbufferov daného displeja/obrazovky.

    -nolimit
       Vypne normálny limit veľkosti dát 64kb,  čím  sa  umožní
       zväčšovanie buffera podľa potreby.

    -clearselection
       Vyprázdni vlastníka PRIMARY selekcie. V praxi to znamená, že keď
       sa pokúsite vložiť dáta stredným tlačítkom (napríklad), vložia
       sa  dáta  z  cutbuffera 0, namiesto prípadnej existujúcej
       selelekcie myši.

POZRI TIEŽ

    wxpaste(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Kompatibilitu s binárnymi dátami a -nolimit implementoval Luke Kendall
    <luke@research.canon.com.au>.

                September 1998           wxcopy(1x)