Provided by: wmaker_0.92.0-5_i386 bug

MENO

    wxpaste - zapíše cutbuffer na štandardný výstup

SYNTAX

    wxpaste [voľby]

POPIS

    wxpaste vypíše obsah daného cutbuffera na štandardný výstup. Ak nie je
    daný žiadny cutbuffer, použije sa cutbuffer 0.

VOĽBY

    -cutbuffer číslo
       Dáta budú vložené do daného cutbuffera namiesto štandardného 0.

    -display displej
       Dáta sa budú kopírovať do cutbufferov daného displeja/obrazovky.

    -selection [selekcia]
       Dáta budú kopírované z danej selekcie. Ak sa výber zo selekcie
       nepodarí, použije sa cutbuffer. Implicitná hodnota pre selekciu
       je PRIMARY.

CHYBY

    -selection musí byť posledá voľba. Syntax môže byť upravená, ale
       bráni tomu spätná kompatibilita.

       Typy selekcií INCR a MULTIPLE nie sú podporované. V skutočnosti
       je podporovaný len jednoduchý text, čo by malo stačiť pre
       väčšinu užívateľov takejto jednoduchej utilitky.

POZRI TIEŽ

    wxcopy(1x), wmaker(1x)

AUTOR

    Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>.

    Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

                 March 1998            wxpaste(1x)