Provided by: adduser_3.80ubuntu2_all bug

NAMN

    /etc/adduser.conf - konfigurationsfil för adduser(8) och addgroup(8).

BESKRIVNING

    Filen /etc/adduser.conf innehåller standardvärden för programmen
    adduser(8) , addgroup(8) , deluser(8) och delgroup(8). Varje rad
    innehåller ett enstaka värdespar i formatet flagga =  vrde.
    Citattecken eller apostrofer är tillåtna runt värdet såväl som
    mellanslag runt likamed-tecknet. Kommentarsrader måste påbörjas med
    ett #-tecken.

    Giltiga konfigurationsflaggor är:

    DSHELL Inloggningsskalet som ska användas för alla nya användare.
       Standardvärdet är satt till /bin/bash.

    DHOME Katalogen  i  vilken  nya  hemkataloger  ska  skapas  i.
       Standardvärde är /home.

    GROUPHOMES
       Om denna är satt till yes kommer hemkataloger att skapas som
       /home/[gruppnamn]/anvndare. Standardvärde är no.

    LETTERHOMES
       Om denna är satt till yes kommer hemkataloger som skapas att ha
       en  extra  katalog inlagd som är första bokstaven för
       inloggningsnamnet.   Till   exempel:   /home/a/anvndare.
       Standardvärde är no.

    SKEL  Katalogen  från  vilken  skelettkonfigurationsfiler  för
       användare ska kopias. Standardvärde är /etc/skel.

    FIRST_SYSTEM_UID and LAST_SYSTEM_UID
       ange ett omfång av UID från vilka systemanvändarnas UID kan
       dynamiskt allokeras. Standardvärde är 100 - 999.

    FIRST_UID and LAST_UID
       ange ett omfång av UID från vilka normala användares UID kan
       dynamiskt allokeras. Standardvärde är 1000 - 29999.

    USERGROUPS
       Om denna är satt till yes kommer varje skapad användare att
       ges sin egna grupp att använda. Om denna är no kommer varje
       skapad användare att placeras i gruppen vars GID är USERS_GID
       (se nedan). Standardvärde är yes.

    USERS_GID
       Om USERGROUPS är no, så är USERS_GID det GID som angivs för
       alla användare som skapas. Standardvärde är 100.

    DIR_MODE
       Om satt till ett giltigt värde (exempelvis 0755 eller 755)
       kommer kataloger som skapas att ha den angivna rättigheten
       satt. Om inte kommer 0755 att användas som standardvärde.

    SETGID_HOME
       Om denna är satt till yes kommer hemkataloger för användare
       med sin egna grupp ( USERGROUPS=yes ) att ha setgid-biten satt.
       Detta var standardinställningen för adduser version << 3.13.
       Tyvärr har det några nackdelar så vi gör inte det längre
       som standard. Om du vill ha det oavsett kan du fortfarande
       aktivera det här.

    QUOTAUSER
       Om satt till ett icke-tomt värde kommer nya användare att få
       diskkvoten kopierad från den användare.  Standardvärde är
       tom.

    NAME_REGEX
       Användarnamn kontrolleras mot detta reguljära uttryck. Om
       namnet inte matchar detta kommer skapandet att vägras om inte
       --force-badname är satt. Med --force-badname satt kommer bara
       svaga kontroller att utföras. Standardvärdet är det mest
       konservativa ^[a-z][-a-z0-9]*$.

FILER

    /etc/adduser.conf

SE OCKSÃ

    adduser(8), addgroup(8), deluser(8), delgroup(8)

ÖVERSÄTTARE

    Denna   manualsida   har   översatts   av  Daniel  Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  översättaren  eller  till  e-postlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,