Provided by: dpkg-dev_1.13.11ubuntu6_all bug

NAMN

    deb-old - Debians gamla binärpaketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet  är  Debians  binära paketformat.  Denna manualsida
    beskriver det gamla formatet som används före Debian 0.93.  Se deb(5)
    för detaljerad information om det nya formatet.

FORMAT

    Filen innehåller två rader av formatinformation som ASCII-text, följt
    av två sammaslagna gzip-packade ustar-filer.

    Den första raden i filen är formatversionsnumret utfyllt till åtta
    siffror, och är 0.939000 för alla arkiv i det gamla formatet.

    Nästa rad är en decimalsträng (utan inledande nollor) som anger längden
    på den första gzip-packade tar-filen.

    Båda dessa rader avslutas med ett ensamt radbrytningstecken.

    Den första tar-filen innehåller kontrollinformationen, lagrade som ett
    antal vanliga filer, beskrivna i Debian Packaging Manual, sektion 2.2.
    Filen control måste finnas, eftersom den innehåller grundläggande
    kontrollinformation.

    I vissa väldigt gamla arkiv kan filerna i kontroll-tarfilen eventuellt
    ligga i en underkatalog vid namn DEBIAN.  Om så är fallet kommer
    underkatalogen  DEBIAN  även att finnas i kontroll-tarfilen, och
    kontroll-tarfilen kommer bara innehålla filer i  den  katalogen.
    Eventuellt kan kontroll-tarfilen innehålla en post för . , det vill
    säga aktuell katalog.

    Den andra gzip-packade  tar-filen  är  filsystemsarkivet,  vilken
    innehåller sökvägar relativt rotkatalogen för systemet det skall
    installeras på. Sökvägarna innehåller inte inledande snedstreck.

SE ÄVEN

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5), Debian Packaging Manual.