Provided by: dpkg-dev_1.13.11ubuntu6_all bug

NAMN

    deb - Debians binära paketformat

SYNOPS

    filnamn.deb

BESKRIVNING

    .deb-formatet är Debians binära paketformat. Det förstås av dpkg
    0.93.76 och senare, och genereras som förval av alla versioner av dpkg
    sedan 1.2.0, och alla i386/ELF-versioner sedan 1.1.1elf.

    Formatet som beskrivs här används sedan Debian 0.93; detaljer om det
    gamla formatet finns i deb-old(5).

FORMAT

    Filen är ett ar-arkiv med det magiska numret !<arch>.

    Den första posten i arkivet heter debian-binary och innehåller ett
    antal rader, avdelade med nyradstecken.  För närvarande, när denna
    manualsida skrivs, finns endast en rad, formatets versionsnummer, 2.0.
    Program som läser arkiv i det nya formatet bör vara förberedda på att
    underversionsnumret kan komma att ökas, och att nya rader  kan
    förekomma, och skall i så fall ignorera dessa.

    Om huvudversionsnumret har ändrats har en inkompatibel ändring införts,
    och programmet skall avbrytas. Om så inte har gjorts, skall programmet
    kunna fortsätta utan problem, såvida det inte stöter på en oväntad post
    i arkivet (förutom i slutet), enligt vad beskrivs nedan.

    Den andra krävda posten heter control.tar.gz . Det är ett gzip-packat
    tar-arkiv som innehåller paketets kontrollinformation, lagrade som ett
    antal filer, av vilka filen  control  krävs.  Filen  innehåller
    grundläggande kontrollinformation. Se Debian Packaging Manual, sektion
    2.2 för detaljer om dessa filer.  Tarfilen control kan eventuellt
    innehålla en post för . , den aktuella katalogen.

    Den tredje och sista krävda posten heter data.tar.gz . Den innehåller
    filsystemsarkivet, lagrat som ett gzip-packat tar-arkiv.

    Dessa poster måste  ligga  i  exakt  denna  ordning.  Nuvarande
    implementationer bör ignorera eventuella ytterligare poster efter
    data.tar.gz. Ytterligare poster kan komma att definieras i framtiden,
    och  (om  möjligt)  kommer placeras efter dessa tre. Eventuella
    ytterligare poster som kan komma att behöva finnas före data.tar.gz och
    som kan ignoreras av äldre program utan problem kommer att ha namn som
    börjar med understreck, _ .

    Nya poster som inte kommer att kunna ignoreras utan problem kommer att
    läggas in före data.tar.gz med namn som börjar med något annat än
    understreck, eller (mer troligt) gör att huvudversionsnumret ökas.

SE ÄVEN

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5), Debian Packaging Manual.