Provided by: adduser_3.80ubuntu2_all bug

NAMN

    /etc/deluser.conf - konfigurationsfil för deluser(8) och delgroup(8).

BESKRIVNING

    Filen /etc/deluser.conf innehåller standardvärden för programmen
    deluser(8) och delgroup(8). Varje flagga tas emot i formatet flagga =
    vrde.  Citattecken  och  apostrofer  tillåts  runt  värdet.
    Kommentarsrader måste ha ett #-tecken i början av raden.

    deluser(8) och delgroup(8) läser också från /etc/adduser.conf.

    Giltiga konfigurationsflaggor är:

    REMOVE_HOME
       Tar bort hemkatalogen och post för användaren. Värdet kan
       vara 0 eller 1.

    REMOVE_ALL_FILES
       Tar bort alla filer på systemet som ägs av användaren. Om
       denna flagga är aktiverad har REMOVE_HOME ingen effekt. Värdet
       kan vara 0 eller 1.

    BACKUP Om REMOVE_HOME eller REMOVE_ALL_FILES är aktiverade kommer alla
       filer  att  säkerhetskopieras  före  de  tas  bort. Den
       säkerhetskopierade   filen   skapas   i    formatet
       användarnamn.tar(.gz|.bz2) i den katalog som angivits med
       flaggan BACKUP_TO. Komprimeringsmetoden som väljs är den
       bästa som finns tillgänglig. Värdet kan vara 0 eller 1.

    BACKUP_TO
       Om  BACKUP  är  aktiverad  anger BACKUP_TO katalogen din
       säkerhetskopian skrivs till. Standardvärde är  nuvarande
       katalog.

    NO_DEL_PATHS
       En list på reguljära uttryck, separerade med mellanslag. Alla
       filer som ska tas bort om hemkataloger ska tas bort eller
       borttagning av filer ägda av en användare som ska tas bort
       kontrolleras mot varje av dessa reguljära uttryck. Om en
       matchning  upptäcks  kommer  filen  inte  att  tas bort.
       Standardvärde är en lista av systemkataloger, endast /home
       gäller.

FILER

    /etc/deluser.conf

SE OCKSÃ

    deluser(8), delgroup(8), adduser.conf(5)

ÖVERSÄTTARE

    Denna   manualsida   har   översatts   av  Daniel  Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  översättaren  eller  till  e-postlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,