Provided by: dpkg_1.13.11ubuntu6_i386 bug

NAMN

    dpkg.cfg - inställningsfil för dpkg

BESKRIVNING

    Denna fil innehåller förvalda inställningar för dpkg. Varje rad består
    av en ensam flagga  som  är  exakt  densamma  som  en  normal
    kommandoradsflagga för dpkg, förutom de inledande bindestrecken vilka
    inte används här. Kommentarer är tillåtna genom att inleda en rad med
    nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg ~/.dpkg.cfg

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit
    till dpkg .

SE ÄVEN

    dpkg(8)