Provided by: dselect_1.13.11ubuntu6_i386 bug

NAMN

    dselect.cfg - inställningsfil för dselect

BESKRIVNING

    Denna fil innehåller förvalda inställningar för dselect. Varje rad
    består av en ensam flagga som är exakt densamma som en normal
    kommandoradsflagga för dselect, förutom de inledande bindestrecken
    vilka inte används här. Kommentarer är tillåtna genom att inleda en
    rad med nummertecken ("#").

FILER

    /etc/dpkg/dselect.cfg ~/.dselect.cfg

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit
    till dselect .

SE ÄVEN

    dselect(8)