Provided by: adduser_3.80ubuntu2_all bug

NAMN

    deluser, delgroup - ta bort en användare eller grupp från systemet

SYNOPSIS

    deluser [options] [--remove-home] [--home KATALOG] [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to] användare

    deluser --group [flaggor] grupp
    delgroup [flaggor] [--only-if-empty] grupp

    deluser [flaggor] användare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING

    deluser och delgroup tar bort användare och grupper från systemet
    enligt flaggorna på kommandoraden och konfigurationsinformation i
    /etc/deluser.conf och /etc/adduser.conf. De är vänligare gränssnitt
    till programmen userdel och groupdel, tar bort hemkatalog enligt flagga
    eller även alla filer på systemet som ägs av den användare som ska
    tas bort, kör egendefinierade skript och andra funktioner. deluser
    och delgroup kan köras i ett av tre lägen:

  Ta bort en normal användare
    Om startad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --group kommer
    deluser att ta bort en normal användare.

    Som standard kommer deluser att ta bort användaren utan att ta bort
    hemkatalog, post-spool eller alla andra filer på systemet som ägs av
    användaren. Ta bort hemkatalogen och post-spool kan göras genom
    flaggan --remove-home. Om flaggan --home anges kommer deluser bara att
    ta bort användaren om den angivna katalogen till flaggan --home
    stämmer för användarens riktiga hemkatalog.

    Flaggan --remove-all-files tar bort alla filer på systemet som ägs av
    användaren.  Notera att om du aktiverar båda flaggorna kommer
    --remove-home inte att ha någon effekt därför att alla filer
    inklusive hemkatalogen och post-spoolen redan täcks in av flaggan
    --remove-all-files.

    Om du vill säkerhetskopiera alla filerna före de tas bort kan du
    aktivera  flaggan  --backup som kommer att skapa en fil kallad
    användare.tar(.gz|.bz2) i den katalog som angivits med  flaggan
    --backup-to (standard är till nuvarande katalog). Båda flaggorna för
    borttagning och säkerhetskopiering kan också aktiveras som standard i
    konfigurationsfilen  /etc/deluser.conf.  Se  deluser.conf(5)  för
    detaljer.

    Om filen /usr/local/sbin/deluser.local existerar kommer den att startas
    efter att användarkontot har tagits bort för att göra vissa lokala
    inställningar. Argumenten som skickas till deluser.local är:
    användarnamn uid gid hemkatalog

  Ta bort en grupp
    Om deluser startas upp med flagan --group eller om delgroup startas
    kommer en grupp att tas bort.

    Varning: Om några användare har gruppen som ska tas bort som primär
    grupp kan inte gruppen tas bort.

    Om flaggan --only-if-empty anges kommer gruppen inte att tas bort om
    den har medlemmar kvar.

  Ta bort en användare från en specifik grupp
    Om startad med två icke-flaggor-argument kommer deluser att ta bort en
    användare från en specifik grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Använd FIL istället för /etc/deluser.conf.

    --group
       Ta bort en grupp. Detta är standardåtgärden om programmet
       startas som delgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --quiet
       Visa inte förloppsmeddelanden.

    --system
       Ta   endast   bort   om   användare/grupp   är  en
       systemanvändare/grupp.  Detta   förhindrar   oavsiktliga
       borttagningar av icke-systemanvändare/grupper. Om användaren
       inte existerar kommer ingen felkod att returneras. Denna flagga
       är   huvudsakligen   för   användning   av  Debians
       pakethanteringsskript.

    --version
       Visa version och information om copyright.

FILER

    /etc/deluser.conf

SE OCKSÃ

    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

ÖVERSÄTTARE

    Denna  manualsida  har   översatts   av   Daniel   Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar några felaktigheter i översättningen, vänligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  översättaren  eller  till  e-postlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modifieringar (C) 2004 Marc
    Haber. Denna manualsida och programmet deluser är baserade på
    adduser som är:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lånat från ursprungliga
    Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser är fri programvara; se GNU
    General Public Licence version 2 eller senare för villkor för
    kopiering. Det finns ingen garanti.