Provided by: dpkg_1.13.11ubuntu6_i386 bug

NAMN

    start-stop-daemon - startar och stoppar bakgrundsprocesser

SYNOPS

    start-stop-daemon -S|--start flaggor [--] parametrar

    start-stop-daemon -K|--stop flaggor

    start-stop-daemon -H|--help

    start-stop-daemon -V|--version

BESKRIVNING

    start-stop-daemon används för att kontrollera skapande och avslutande
    av processer på systemnivå. Med hjälp av flaggorna --exec, --pidfile,
    --user  och  --name  kan start-stop-daemon ställas in att hitta
    existerande instanser av en körande process.

    Med --start letar start-stop-daemon efter om en angiven process
    existerar, och om så är fallet gör start-stop-daemon ingenting och
    avslutar med status 1 (0 om --oknodo anges). Om en sådan process inte
    existerar startas en instans, antingen med programfilen som anges med
    --exec, (eller, om den anges, med --startas).  Eventuella parametrar
    som ges efter -- på kommandoraden skickas omodiferade till programmet
    som startas.

    Med --stop testar start-stop-daemon också om den angivna processen
    existerar, och om så är fallet sänder start-stop-daemon den signal som
    anges av --signal till den, och avslutar med status 0.  Om en sådan
    process inte existerar avslutar start-stop-daemon med status 1 (0 om
    --oknodo anges). Om --retry anges kommer start-stop-daemon kontrollera
    att processen har avslutats.

    Observera att om inte --pidfile anges kommer start-stop-daemon att
    jobba på ett sätt som liknar killall(1). start-stop-daemon kommer att
    söka  i processtabellen efter processer med motsvarande namn på
    processen, användar-id och/eller grupp-id (om sådant anges).  Alla
    processer som stämmer överens kommer hindra --start från att starta
    processen. Alla processer som stämmer överens kommer att sända KILL-
    signalen om --stop anges. För processer som har långlivade barn som
    måste överleva en --stop måste du ange en pidfil.

FLAGGOR

    -x|--exec programfil
       Sök efter processer som är instanser av denna programfil (enligt
       /proc/pid/exe ).

    -p|--pidfile pidfil
       Sök efter processer vars process-id anges i pidfil.

    -u|--user anvndarnamn|anvndar-id
       Sök efter processer som ägs av den användare som anges med
       anvndarnamn eller anvndar-id.

    -g|--group grupp|grupp-id
       Byt till grupp eller grupp-id när processen startas.

    -n|--name processnamn
       Sök  efter  processer  med  namnet  processnamn  (enligt
       /proc/pid/stat).

    -s|--signal signal
       Tillsammans med --stop anger detta den signal som skall sändas
       till processen som stoppas (förval är 15).

    -R|--retry tidsgrns|schema
       Tillsammans med --stop anger detta att start-stop-daemon skall
       kontrollera att processen avslutas.  Den testar flera gånger
       efter matchande processer som körs, tills ingen längrefinns
       kvar.  Om processerna inte avslutar kommer programmet utföra
       ytterligare kommandon enligt schemat.

       Om tidsgrns anges istället  för  schema  kommer  schemat
       signal/timeout/KILL/timeout att användas, där signal är den
       signal som anges med --signal.

       schema är den lista med åtminstone två poster avdelade med
       snedstreck (/); varje post är antingen -signalnummer eller
       [-]signalnamn, vilket betyder att signalen skall sändas, eller
       timeout, vilket anger det antal sekunder programmet skall vänta
       på att processen avslutar, eller forever, vilket betyder att
       resten av schemat skall repetera för evigt om så behövs.

       Om  slutet på schemat nås och forever inte anges kommer
       start-stop-daemon avslutas med felkod 2. Om ett schema anges
       kommer eventuell signal angiven med --signal att ignoreras.

    -a|--startas skvg
       Tillsammans med --start anger detta att processen som anges med
       skvg skall startas. Om den inte anges används parametern som
       gavs till --exec.

    -t|--test
       Skriver ut vad som skulle ha utförts och sätter returvärdet, men
       utför ingenting.

    -o|--oknodo
       Returnerar felstatus 0 i stället för 1 om ingen  åtgärd
       utförs/skulle utförts.

    -q|--quiet
       Skriv inte informationsmeddelanden; visa endast felmeddelanden.

    -c|--chuid anvndarnamn|anvndar-id
       Byt till detta användarnamn/användar-id innan processen startas.
       Du kan även ange en grupp genom att lägga till ett kolontecken,
       :, följt av gruppnamnet eller grupp-id på samma sätt som du
       skull gjort till "chown"-kommandot (anvndarefP:grupp). Nr du
       anvnder detta alternativ mste du ha i tanke att ven bde
       primr och tillggs-grupp stts, ven om --group-flaggan inte
       anges. --group-flaggan är bara till för grupper som användaren
       normalt  inte  är en medlem i (t.ex för att lägga till
       gruppmedlemskap för enskilda processer för standardanvändare
       såsom "nobody").

    -r|--chroot rot
       Byt katalog och rot till rot innan processen startas. Observera
       att även pidfilen skrivs efter chroot har utförts.

    +-d|--chdir skvg
       Byt katalog till skvg innan processen startas.  Detta görs
       efter byte av rot om -r|--chroot-flaggan anges. Om flaggan inte
       anges kommer start-stop-daemon byta till rotkatalogen innan
       processen startas.

    -b|--background
       Används typiskt med program som inte kopplar loss sig av sig
       själva.  Denna flagga kommer tvinga start-stop-daemon  att
       förgrena sig (fork) innan processen startar, och tvinga den
       grenen att köra i bakgrunden.  VARNING: start-stop-daemon kan
       inte kontrollera felstatus för processer som av någon som helst
       anledning misslyckas med att exekvera. Detta är en sista utväg,
       och är endast avsett för program som det normalt sett inte är
       någon idé att på egen hand förgrena, eller där det inte är
       möjligt att lägga till koden för detta på egen hand.

    -N|--nicelevel heltal
       Detta ändrar prioriteten på processen innan den startas.

    -m|--make-pidfile
       Används när ett program startas som inte skapar sin egen pidfil.
       Denna flagga kommer att göra så att start-stop-daemon skapar
       filen som anges med --pidfile och lägga process-id i den precis
       innan processen startas. Observera att den inte kommer att tas
       bort när programmet stoppas. OBSERVERA: Denna funktion kanske
       inte alltid fungerar, något som huvudsakligen gäller  när
       programmet  som  startas  förgrenar  sig  (fork) från sin
       huvudprocess, och den är därför bara användbar i samband med
       flaggan --background.

    -v|--verbose
       Skriv ut pratsamma informationsmeddelanden.

    -H|--help
       Skriv ut hjälpinformation och avsluta sedan.

    -V|--version
       Skriv ut versionsinformation och avsluta sedan.

FÖRFATTARE

    Marek Michalkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl>, baserat på en
    tidigare version av Ian Jackson <ian@chiark.greenend.org.uk>.

    Manualsida av Klee Dienes <klee@mit.edu>, delvis omformaterad av Ian
    Jackson, översatt av Peter Karlsson <peterk@debian.org>.