Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    chmod - dosya erişim izinlerini değiştirir

KULLANIM

    chmod [SEENEK]... KP[,KP]... DOSYA...
    chmod [SEENEK]... SEKZLK-KP DOSYA...
    chmod [SEENEK]... --reference=RNEK-DOSYA DOSYA...

AÇIKLAMA

    Bu  kılavuz,  chmod komutunun GNU sürümünü anlatmaktadır. chmod,
    belirtilen  her  bir  dosyanın  izinlerini,  izinlerde  yapılacak
    değişiklilerin  sembolik gösterimlerinden veya yeni izinlerin bit
    şablonunu belirten sekizlik sayılardan oluşan kipe göre değiştirir.

    Sembolik kip sözdizimi

       [ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]

    biçimindedir. Virgüller ile ayrılarak, çeşitli sembolik  işlemler
    belirtilebilir.

    ugoa harfleri, değiştirilecek dosyaya hangi kullanıcının erişeceğini
    kontrol eder: sahibi olan kullanıcı u (yoU), dosyanın grubunda bulunan
    diğer kullanıcılar g (Group), dosya grubunun dışında olan diğer
    kullanıcılar o (Others), veya bütün kullanıcılar a (All). Şayet
    bunlardan birisi belirtilmemişse, a seçeneği belirtilmiş gibi işlem
    yapılır, fakat umask içinde ayarlanmış bitler etkilenmez.

    + işleci, seçilen izinlerin her bir dosyada varolanlara eklenmesini
    sağlar; - işleci bunları varolan izinlerden kaldırmaya yarar; ve =
    dosyada bulunan izinler üzerine atama yapmaya yarar  (=  işleci
    kullanıldıktan sonra eski dosya izinleri geçersiz olur ve yeni atanan
    izinler kullanılır).

    rwxXstugo harfleri, etkiledikleri kullanıcılar için, yeni izinler
    seçerler: oku r (Read), yaz w (Write), çalıştır (veya dizinler için
    erişim) x (eXecute), dosyanın bir dizin olduğu durumlarda veya bazı
    kullanıcılar  için çalıştırma izni olduğu durumlarda çalıştır X,
    çalıştırma için kullanıcı veya grup kimliklerini ayarla s, yapışkan bit
    t (sTicky), izinler dosyanın sahibi olan kullanıcılara aittir u (yoU),
    izinler dosyanın sahibi olan gruptaki diğer kullanıcılara aittir g
    (Group)  ve izinler önceki iki sınıfta belirtilenlerin dışındaki
    kullanıcılara tahsis edilmiştir o (Others).

    Bir sayısal kip, en az bir en çok dört sekizlik (0 ile 7 arasında)
    rakamdan oluşur ve her rakam 4, 2 ve 1 değerli bitler birbirine
    eklenerek elde edilir. Atlanmış herbir basamak sıfır kabul edilir. İlk
    rakam kullanıcı kimliği (4), ve grup kimliği (2) ve yapışkan bit (1)
    özniteliklerinden oluşur. İkinci rakam dosyanın sahibi olan kullanıcı
    için izinleri seçer: okuma (4), yazma (2) ve çalıştırma (1) izinleri.
    Üçüncüsü dosyaya erişim izni belirlenecek gruptaki kullanıcılar için,
    sonuncusu da grup dışındaki kullanıcılar için aynı değerler ile
    izinleri belirtir.

    chmod asla, sembolik bağların izinlerini değiştirmez, chmod sistem
    çağrıları  da  onların izinlerini değiştiremez. Sembolik bağların
    izinleri asla kullanılmadığı için, bu temelde bir sorun yaratmaz.
    Bununla beraber, komut satırında listelenen her bir sembolik bağ için,
    chmod sembolik bağın hedefi olan dosyanın izinlerini değiştirir. Bunun
    tersi olarak, chmod, ardışık dizin geçişleri sırasında saptadığı
    sembolik bağları görmezden gelir.

YAPIŞKAN DOSYALAR

    Eski Unix sistemlerinde, yapışkan bitler çalıştırılabilir dosyaların
    takas alanı içinde biriktirilmesine sebep olurdu. Bu özellik modern VM
    sistemler için kullanışlı değildir. Linux çekirdeği bu yapışkan bitleri
    yoksayar. Diğer çekirdekler bu yapışkan biti, sistem tanımlı amaçlar
    için dosyalarda kullanabilirler. Bazı sistemlerde ise yapışkan biti
    dosyalara sadece süper kullanıcı belirtebilir.

YAPIŞKAN DİZİNLER

    Yapışkan bit bir dizin için belirtildiği zaman, bu dizindeki dosyalar
    sadece  sahipleri  ya  da  root  tarafından  silinip,  yeniden
    adlandırılabilirler. Yapışkan bit olmadan, dizine yazmaya izni olan
    herkes, bu dosyaları silebilir veya yeniden adlandırabilir. Yapışkan
    bit  genellikle  /tmp gibi herkes tarafından oluşturulabilen ama
    sahibinden başkası tarafından değiştirilmesi istenmeyen dosyaların
    bulunduğu dizinlerde bulunur.

SEÇENEKLER

    Her bir DOSYA´nın kipini belirtilen KP ile değiştirir.

    -c, --changes
       Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose
       gibidir.

    -f, --silent, --quiet
       Pekçok hatayı görmezden gelir.

    -v, --verbose
       İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

    --reference=RNEK-DOSYA
       KP yerine RNEK-DOSYA´nın kipini kullanır.

    -R, --recursive
       Dosya ve dizinleri ardışık olarak değiştirir.

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Her bir KP ugoa harflerinin bir ya da bir kaçından, +-= sembollerinden
    birinden ve rwxXstugo harflerinden biri veya bir kaçından oluşur.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chmod komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve chmod yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info chmod

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003