Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    chown - dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir

KULLANIM

    chown [SEENEK]... SAHP[:[GRUP]... DOSYA...
    chown [SEENEK]... :GROUP DOSYA...
    chown [SEENEK]... --reference=RNEK-DOSYA DOSYA...

AÇIKLAMA

    Bu  kılavuz,  chown komutunun GNU sürümünü anlatmaktadır. chown,
    belirtilen her bir dosya için kullanıcı ve/veya grup sahipliğini,
    seçenek olmayan ilk argümana göre, değiştirir. Şöyleki: Şayet, sadece
    bir kullanıcı adı veya sayısal kullanıcı kimliği  belirtilmişse,
    kullanıcı belirtilen dosyaların sahibi olur ve dosya grupları değişmez.
    Şayet kullanıcı isminden sonra iki nokta üstüste veya bir nokta ile
    ayrılmış grup ismi (veya sayısal grup kimliği) varsa, grubun sahipliği
    de değişir. Buradaki önemli nokta, kullanıcı ismi ve grup ismi arasında
    boşluk olmaması gerektiğidir. Kullanıcı isminden sonra iki nokta
    üstüste veya nokta var fakat grup ismi yok ise; kullancı dosyanın
    sahibi  olur ve dosya grubu, kullanıcının birincil grubu olarak
    değiştirilir. Nokta veya iki nokta üstüste ve grup adı belirtilmiş ama
    kullanıcı adı belirtilmemişse, sadece dosya grubu değiştirilir. Bu
    durumda; chown, chgrp'un yaptığını yapar.

SEÇENEKLER

    Her bir DOSYA´nın sahip ve/veya grubunu SAHP ve/veya GRUP olarak
    değiştirir.

    -c, --changes
       Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose
       gibidir.

    --dereference
       Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini
       etkiler.

    -h, --no-dereference
       Sembolik  bağları  etkiler,  sembolik bağların hedefi olan
       dosyaları  etkilemez  (sembolik  bağların   sahiplerinin
       değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

    --from=MDK_SAHP:MDK_GRUP
       Sadece  şimdiki  kullanıcı ve/veya grup isimlerinin burada
       tanımlananlar ile eşleştiği durumlarda; belirtilen dosyanın
       sahibi ve/veya grubunu değiştirir. Bir sahip ya da grupla
       eşleşmenin gerekli olmadığı durumlarda gerekli olmayan özellik
       belirtilmeyebilir.

    -f, --silent, --quiet
       Pekçok hatayı görmezden gelir.

    --reference=RNEK-DOSYA
       SAHP:GRUP yerine RNEK-DOSYA´nın sahibi ve grubu kullanılır.

    -R, --recursive
       Dosya ve dizinleri ardışık olarak değiştirir.

    -v, --verbose
       İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Sahip belirtilmemişse, sahiplik değiştirilmez. Grup belirtilmemişse
    dosya grubu değiştirilmez ama bir  `:´  varsa,  dosyanın  grubu
    kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. SAHP ve GRUP birer
    isim olabileceği gibi birer sayısal değer de olabilir.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chown komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve chown yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info chown

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003