Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    cp - dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM

    cp [SEENEK]... KAYNAK HEDEF
    cp [SEENEK]... KAYNAK... DZN
    cp [SEENEK]... --target-directory=DZN KAYNAK...

AÇIKLAMA

    Belirtilen KAYNAK dosyasını HEDEF dosyaya veya birden fazla KAYNAK
    dosyasını DZN'e kopyalar.

    -a, --archive
       -dpR ile aynı.

    --backup[=YNTEM]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    -d, --no-dereference
       Sembolik bağlar izlenmez.

    -f, --force
       Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

    -i, --interactive
       Üzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

    -H   Komut satırı sembolik bağlarını izler.

    -l, --link
       Kopyalamak yerine bağ oluşturur.

    -L, --dereference
       Sembolik bağlar daima izlenir.

    -p, --preserve
       Mümkünse, dosya özelliklerini korur.

    --parents
       Kaynak dosya yolunu DİZİN'e ekler.

    -P   Şu an için `--parents' ile aynı; daha sonra POSIX uyumu için
       `--no-dereference' seçeneğine dönüştürülecek.

    -r   Dizinlerin haricindeki herşeyi, dizinleri de alt dizinleriyle
       ardışık olarak kopyalar. UYARI: Şayet FIFO'lar veya /dev/zero
       gibi özel dosyaları kopyalayacaksanız -r yerine -R kullanın.

    --remove-destination
       Hedefte dosya varsa, onu açmaya çalışmaz ve kopyalamdan önce onu
       siler (--force seçeneğinin tersine).

    -R, --recursive
       Dizinleri alt dizinleriyle ardışık olarak kopyalar.

    -s, --symbolic-link
       Kopyalamak yerine sembolik bağ oluşturur.

    --sparse=koul
       Seyrek dosyaların oluşturulmasını kontrol eder.

    --strip-trailing-slashes
       KAYNAK argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini
       kaldırır.

    -S, --suffix=SONEK
       Belirtilen yedekleme SONEKi kullanılır.

    --target-directory=DZN
       Bütün KAYNAK argümanlarını DZN içine taşır.

    -u, --update
       Sadece hedef dosya KAYNAK dosyadan daha eski ise veya hedef
       dosya yoksa kopyalar. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    -x, --one-file-system
       Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Öntanımlı olarak, seyrek KAYNAK dosyalarının seyrekliği bir kurallar
    kümesine göre kabaca tespit edilir ve karşılık gelen HEDEF dosya da
    buna göre seyrek yapılır. Bu davranış --sparse=auto ile seçilir. KAYNAK
    dosyanın içerdiği sıfır bayt dizilimlerine bağlı olarak HEDEF dosyanın
    oluşturulması için ise --sparse=always belirtilir. Seyrek dosyaların
    oluşturulmaması için --sparse=never kullanılır.

    --suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği
    sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL
    ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler
    şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit
       yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

    Özel bir durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmişse ve
    KAYNAK ve HEDEF dosyalar mevcut ve aynı isimde normal dosyalarsa, cp
    komutu KAYNAK dosyaların bir yedeğini yapar.

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve  Jim  Meyering  tarafından
    yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    cp komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve cp yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info cp

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ekim 2003