Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    dd - bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar

KULLANIM

    dd [SEENEK]

AÇIKLAMA

    Bir dosyayı verilen seçeneklere uygun olarak dönüştürüp biçimleyerek
    kopyalar.

    bs=SAYI
       ibs=SAYI ve obs=SAYI'ya zorlar.

    cbs=SAYI
       Bir kerede SAYI bayt dönüştürür.

    conv=SZCKLER
       Dosyaya virgül ayraçlı bir liste olarak verilen SZCKLER'le
       belirtilen dönüşümü uygular.

    count=SAYI
       Sadece SAYI girdi bloğunu kopyalar.

    ibs=SAYI
       Bir kerede SAYI bayt okunur.

    if=DOSYA
       Standart girdi yerine DOSYA okunur.

    obs=SAYI
       Bir kerede SAYI bayt yazılır.

    of=DOSYA
       Standart çıktı yerine DOSYA'ya yazar.

    seek=SAYI
       Çıktı başlangıcında obs baytlık SAYI blok atlanır.

    skip=SAYI
       Girdi başlangıcında ibs baytlık SAYI blok atlanır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    SAYI'ların ardından sonek olarak şu dizge ya da sayılar gelebilir: xM
    M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, GB
    1,000,000,000, G 1,073,741,824 ve T, P, E, Z, Y için de aynısı
    geçerlidir.

    SZCKLER'in her biri şunlardan biri olabilir:

    ascii EBCDIC'den ASCII'ye dönüşüm.

    ebcdic ASCII´den EBCDIC´e dönüşüm.

    ibm  ASCII´den öteki EBCDIC´e dönüşüm.

    block Satırsonu ile sonlandırılmış kayıtları boşluklarla cbs bayta
       tamamlar.

    unblock
       cbs baytlık kayıtların sonundaki boşlukların yerine satırsonu
       karakteri yerleştirir.

    lcase Büyük harfleri küçük harflere dönüşüm.

    notrunc
       Çıktı dosyasını kısaltmaz.

    ucase Küçük harfleri büyük harflere dönüşüm.

    swab  Her bir girdi bayt çiftini değiş tokuş yapar.

    noerror
       Okuma hatalarından sonra devam eder.

    sync  Her girdi bloğunu, boş karakterlerle obs bayta tamamlar; block
       veya unblock ile birlikte kullanıldığı zaman, boş karakterler
       yerine boşluklar kullanılır.

YAZAN

    Paul Rubin, David MacKenzie ve Stuart Kemp tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    dd komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve dd yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info dd

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ekim 2003