Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    df - dosya sisteminin disk alanı kullanımını gösterir

KULLANIM

    df [SEENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz sayfası, df komutunun GNU sürümünü belgelendirmektedir. df,
    her dosya adı argümanı dahil olmak  üzere,  dosya  sistemindeki
    kullanılabilir alanı görüntüler. Şayet dosya ismi belirtilmemişse, o an
    bağlı  olan  bütün  dosya  sistemlerindeki  kullanılabilir  alan
    görüntülenir. 512 baytlık blokların kullanıldığı POSIXLY_CORRECT çevre
    değişkeni tanımlanmadığı müddetçe, öntanımlı olarak disk alanı 1 kB´lık
    bloklar halinde gösterilir, aksi takdirde 512 baytlık bloklar halinde
    gösterilir.

    Şayet bir argüman, bağlanmış bir dosya sistemini ihtiva eden bir disk
    bölümünün tam dosya adı ise df, bu bölümü içeren dosya sistemi yerine
    (ki bu daima  kök  dosya  sistemidir),  bu  dosya  sistemindeki
    kullanılabilir alanı görüntüler. df´nin bu sürümü bağlanmamış dosya
    sistemlerindeki boş alanları gösterme yeteneğine sahip değildir, çünkü
    bunu  yapabilen  sistemlerin  pek  çoğu, dosya sistemi yapısının
    taşınabilir olmayan bilgilerine ihtiyaç duyar. Yani,  bir  dosya
    sistemindeki mevcut alan yapısını gösterebilmek için, onun kök dosya
    sistemine bağlanmış ve onun hakkındaki bilgilere erişmiş olmak gerekir.

SEÇENEKLER

    DOSYA ile belirtilen dosya sistemi hakkındaki bilgileri gösterir.
    Öntanımlı olarak bütün dosya sistemlerini görüntüler.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -a, --all
       O blokluk dosya sistemleri de gösterilir.

    -B, --block-size=BRM
       BRM baytlık bloklar kullanır.

    -h, --human-readable
       Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

    -H, --si
       Aynı  şekilde  fakat  burada 1024 yerine 1000 lik katlar
       kullanılır.

    -i, --inodes
       blok kullanımı yerine dosya indisi bilgileri görüntülenir.

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l, --local
       Listelemeyi yerel dosya sistemleri ile sınırlandırır.

    --no-sync
       Kullanım  bilgisini  almadan  önce  sync  çağrısı  yapmaz
       (öntanımlıdır).

    -P, --portability
       POSIX çıktılama biçimini kullanır.

    --sync Kullanım bilgisini almadan önce sync çağrısı yapar.

    -t, --type=DS-TR
       Sadece belirtilen türdeki dosya sistemlerini listeler.

    -T, --print-type
       Dosya sistemi türünü gösterir.

    -x, --exclude-type=DS-TR
       Belirtilen türde olmayan dosya sistemlerini listeler.

    -v   yoksayılır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    BRM şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1,000,000), M
    (1,048,576) ve G, T, P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder  (istenirse
    BRM tamsayı karşılığı ile de belirtilebilir).

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry  McVoy ve  Paul Eggert
    tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    df komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve df yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info df

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003