Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    du - yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM

    du [SEENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

    Her dosyanın disk kullanımı alt dizinlere de geçerek özetler.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -a, --all
       Sadece dizinler değil dosyalarında disk kullanımlarını gösterir.

    -B, --block-size=BRM
       BRM baytlık bloklar kullanır.

    -b, --bytes
       Boyutlar bayt cinsinden gösterilir.

    -c, --total
       Bir genel toplam gösterilir.

    -D, --dereference-args
       DOSYA bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı
       gösterilir.

    -h, --human-readable
       Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

    -H, --si
       Aynı şekilde fakat burada 1024 yerine  1000  lik  katlar
       kullanılır.

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l, --count-links
       Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

    -L, --dereference
       Sembolik bağların hedefindekilerin de disk kullanımları hesaba
       katılır.

    -S, --separate-dirs
       Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

    -s, --summarize
       Her argüman için sadece toplam gösterilir.

    -x, --one-file-system
       Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

    -X DOSYA, --exclude-from=DOSYA
       DOSYA içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

    --exclude=ABLON
       ABLON ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

    --max-depth=N
       Sadece komut satırı argümanından N veya daha düşük seviyedeki
       dizinler (--all ile dosyalar) için toplamları gösterir. --max-
       depth=0
        ile --summarize aynıdır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    BRM şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1,000,000), M
    (1,048,576) ve G, T, P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder.

ŞABLONLAR

    ABLON, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon
    olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok
    karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile
    biten dosyalar demektir. Komut olarak,

       du --exclude='*.o'

    verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o
    da) hesaba katılmayacaktır.

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry  McVoy ve  Paul Eggert
    tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    du komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve du yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info du

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler.org>, Aralık 2003