Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    iconv - belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir

KULLANIM

    iconv [-lcs?V] [-f SM] [-t SM] [-o IKTI-DOSYASI]
       [--from-code=SM] [--to-code=SM] [--output=IKTI-DOSYASI]
       [--list] [--silent] [--verbose] [--help] [--usage] [--version]
       [DOSYA...]

AÇIKLAMA

    iconv komutu; DOSYA ile belirtilen dosyadaki karakterlerin kodlamasını,
    başka bir karakter kodlamasına dönüştürür. Sonuç, --output seçeneği ile
    belirtilmediği sürece standart çıktıya gönderilir.

    -f, --from-code=SM
       Özgün metin kodlaması belirtilir.

    -t, --to-code=SM
       Çıktı için kodlama belirtilir.

    --list Kodlaması bilinen tüm karakter kodlamalarını listeler.

    -c   Geçersiz karakterleri çıktıya yazmaz.

    -o, --output=IKTI-DOSYASI
       Çıktı için dosya belirtilir.

    -s, --silent
       Uyarılar engellenir.

    --verbose
       Gelişim bilgisini gösterir.

    ?, --help
       Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --usage
       Kısa kullanım iletisi gösterilir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Uzun seçeneklerdeki argümanlar zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde
    de geçerlidir.

YAZAN

    iconv, GNU C Kütüphanesinin bir parçası olarak, Ulrich  Drepper
    tarafından yazılmıştır.  iconv man sayfası Joel Klecker <espy (at)
    debian.org> tarafından, Debian GNU/Linux Sistemi için yazılmıştır. Bu
    man  sayfası  (Türkçe olarak) Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at)
    belgeler.org> tarafından yazılmıştır.