Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    kill - bir süreci sonlandırır

KULLANIM

    kill [ -s sinyal | -p ] [ -a ] [ -- ] sre_numaras ...
    kill -l [ sinyal ]

AÇIKLAMA

    kill komutu belirtilen sinyali, belirtilen süreç veya süreçler grubuna
    gönderir. Bir sinyal belirtilmemişse, TERM sinyali gönderilir. TERM
    sinyali, bu sinyali yakalayamayan süreçleri öldürür. Diğer süreçler
    için, KILL (9) sinyalini kullanmak gerekebilir, çünkü bu sinyal
    yakalanamaz.

    Günümüzdeki kabukların pek çoğunda gömülü olarak bir kill işlevi
    mevcuttur. Bu kabuklardaki gömülü işlevin kullanımı komutun buradaki
    anlatımı ile büyük benzerlik gösterir. -a ve -p seçenekleri ile komut
    adı belirterek süreç kimliklerinin belirlenebilmesinin mümkün olması bu
    komuta özgüdür.

SEÇENEKLER

    sre_numaras...
       kill'in  sinyal  göndereceği süreçlerin bir listesi olarak
       belirtilir.  Herbir sre_numaras, aşağıdaki değerden biri
       olabilir:

        n   n sıfırdan büyük bir tamsayı olmalıdır. Süreç numarası n
           olan sürece sinyal gönderilir.

        0   O anki süreç grubu içindeki bütün süreçlere sinyal
           gönderilir.

       -1   Süreç numarası 1'den büyük olan bütün süreçlere sinyal
           gönderilir.

       -n   n birden büyük bir tamsayı olmalıdır. n süreç grubundaki
           tüm  süreçlere sinyal gönderilir. `-n' şeklinde bir
           argüman verildiğinde ve bu bir süreç grubu anlamında
           kullanılıyorsa,  ya  önce sinyal belirtilmeli ya da
           argümandan önce bir `--' seçeneği kullanılmalıdır, aksi
           takdirde belirtilen argüman, gönderilecek sinyal olarak
           değerlendirilir.

       komut_ismi
           Bu isim ile çağrılmış tüm süreçlere sinyal gönderilir.

    -s sinyal
       Gönderilecek sinyal belirtilir. Sinyal, adı ile veya numarası
       ile belirtilebilir.

    -l   Sinyal   isimlerinin   bir   listesini  basar.  Bunlar
       /usr/include/linux/signal.h başlık dosyasında bulunur.

    -a   Komut adından süreç numarası tespiti yöntemi, mevcut süreç ile
       aynı kullanıcı kimliğine sahip süreçler ile sınırlanmaz.

    -p   kill'in  sadece ismi verilen süreçlerin süreç numaralarını
       ekrana basmasını ve hiçbir sinyal göndermemesini belirtir.

İLGİLİ BELGELER

    bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2), signal(7)

YAZAN

    BSD 4.4.dan alınmıştır. Süreç isimlerinin süreç numaralarına çevrilmesi
    yeteneği  Salvatore  Valente  <svalente  (at) mit.edu> tarafından
    eklenmiştir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ekim 2003