Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    mv - dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM

    mv [SEENEK]... KAYNAK HEDEF
    mv [SEENEK]... KAYNAK... DZN
    mv [SEENEK]... --target-directory=DZN KAYNAK...

AÇIKLAMA

    Belirtilen KAYNAK dosyasının ismini HEDEF ile değiştirir veya birden
    fazla KAYNAK dosyasını DZN'e taşır.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    --backup[=YNTEM]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    -f, --force
       Varolan bir hedefin üzerine yazmak için sormaz. --reply=yes
       gibidir.

    -i, --interactive
       Varolan bir hedefin üzerine yazmadan önce sorar. --reply=query
       gibidir.

    --reply={yes, no, query}
       Varolan  bir  hedefin üzerine yazmadan önce ne yapılacağı
       belirtilir. `yes' ile sormaz ve üzerine yazar, `no' ile sormaz
       ve üzerine yazmaz, `query' ile sorar.

    --strip-trailing-slashes
       KAYNAK argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini
       kaldırır.

    -S, --suffix=SONEK
       Belirtilen yedekleme SONEKi kullanılır.

    --target-directory=DZN
       Bütün KAYNAK argümanlarını DZN içine taşır.

    -u, --update
       Sadece hedef dosya KAYNAK dosyadan daha eski ise veya hedef
       dosya yoksa taşır. Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    --suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği
    sürece, yedekleme soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL
    ortam değişkeni ile veya --backup seçeneği ile seçilebilir. Değerler
    şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit
       yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

YAZAN

    Mike Parker, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2002 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    mv komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve mv yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info mv

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ekim 2003