Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    system - bir kabuk komutunu çalıştırır

KULLANIM

    #include <stdlib.h>

    int system(const char *dizge);

AÇIKLAMA

    system()  dizge ile belirtilen bir komutu, /bin/sh -c dizge çağrısıyla
    çalıştırır ve komutun çalışması bittikten sonra geri döner. Komutun
    çalışması esnasında, SIGCHLD engellenir, SIGINT ve SIGOUT göz ardı
    edilir.

DÖNÜŞ DEĞERİ

    Herhangi bir hatada  -1 döner (fork başarısız olmuş gibi), aksi
    takdirde komutun dönüş durumu döner. Bu sonuncu dönüş durumu wait(2) de
    belirtilen biçimde olur.  Bundan  dolayı,  komutun  çıkış  kodu
    WEXITSTATUS(durum) olacaktır. /bin/sh´ın çalıştırılamadığı durumlarda,
    çıkış durumu, exit(127) yapan komutun durumu olacaktır.

    Şayet dizge değeri NULL ise ve kabuk uygunsa, system() sıfırsan farklı
    bir değer döndürür; uygun değilse sıfır döndürür.

    system(), çocuk süreçlerden hiçbirinin bekleme durumunu etkilemez.

UYUMLULUK

    ANSI C, POSIX.2, BSD 4.3

NOTLAR

    Bahsedildiği gibi; system(), SIGINT ve SIGQUIT sinyalini yoksayar. Bu,
    uygulamaların kendi çocuklarının çıkış durumlarını kontrol etmedikleri
    takdirde aşağıdaki örnekteki gibi durdurulamaz bir döngüden sürekli
    çağrılan uygulamalara sebep olabilir.

      while(birşey) {
       int donen = system("foo");

       if (WIFSIGNALED(donen) &&
         (WTERMSIG(donen) == SIGINT || WTERMSIG(donen) == SIGQUIT))
           break;
      }

    Sistem bütünlüğünü bozmak için, bazı  çevre  değişkenleri  tuhaf
    değerlerle kullanılabileceğinden, system()´i suid veya sgid yetkileri
    olan bir yazılımda kullanmayın. Onun yerine exec(3) ailesine ait
    işlevleri kullanın, ama execlp(3) veya execvp(3) işlevleri hariç.
    /bin/sh'ın bash'ın 2. sürümü olduğu sistemlerde,  bash  başlatma
    sırasında yetkileri tutacağından system(), suid veya sgid hakları olan
    yazılımlardan düzgün çalışmayacaktır. (Debian sh olarak çağrıldığında
    bunu yapmayan değiştirilmiş bir bash kullanır.)

    /bin/sh'ın  kullanılabilirliği  aslında  kontrol  edilmez;  Daima
    kullanılabilir olduğu varsayılır. ISO C kontrolün yapılmasını isterse
    de POSIX.2 kabuktan geri dönen değerin daima sıfırdan farklı olması
    gerektiğini kabul eder (çünkü kabuk olmayan bir sistem uyumlu değildir
    ve uyum için kabuğun eklenmiş olması gerekmektedir).

    Kabuk komutu için 127 döndürmek mümkündür, bu nedenle kod, execve()
    çağrısının hata verdiğinin, kesin bir kanıtı sayılamaz.

İLGİLİ BELGELER

    sh(1), signal(2), wait(2), exec(3)

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

                 23 Eylül 2001            system(3)