Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    automount - autofs için bağlantı noktalarını düzenler

KULLANIM

    automount [seenekler] balant_noktas elem_tr[,biim] elem
         [elem_seenekleri]

AÇIKLAMA

    automount, autofs için, bir bağlantı noktasını düzenler. automount,
    bir temel balant_noktas ve bir elem alarak çalışır ve bunları
    (diğer seenekler ile birlikte) herhangi bir yerden erişildiğinde temel
    balant noktasnda özdevinimli bağlar. Daha sonra, belirli bir süre
    bu dosya sisteminde işlem yapılmaz veya herhangi bir faaliyette
    bulunulmaz ise, sistem özdevinimli olarak dosya sistemlerini ayırır.

SEÇENEKLER

    -p, --pid-file
       Artalan sürecinin süreç kimliğini belirtilen dosyaya yazar.

    -t, --timeout
       Dosya sistemleri ayrılana kadar geçecek asgari zaman aşımı
       süresini saniye cinsinden ayarlar. Öntanımlı değer 5 dakikadır.
       Zaman aşımı süresini sıfıra ayarlayarak, dosya sistemlerinin
       ayrılmasını engelleyebilirsiniz.

    -v, --version
       Sürüm numarasını görüntüler ve çıkar.

ARGÜMANLAR

    automount en az üç argüman alır. Zorunlu argümanlar balant_noktas,
    elem_tr ve elemdir. Zorunlu ve isteğe bağlı argümanlar aşağıda
    açıklanmıştır:

    balant_noktas
       autofs tarafından bağlanan dosya istemleri için temel bağlantı
       noktası. Bu argüman, sistemde varolan bir dizin adı olmak
       zorundadır.

    elem_tr
       Bu automount çağrısı için kullanılan eşlem türü. Geçerli eşlem
       türleri şunlardır:

       file  Eşlem normal bir metin dosyasıdır.

       program
           Eşlem komut  satırına  bir  anahtar  aktarılan  bir
           çalıştırılabilir  yazılımdır  ve  hatasız  bir çıkış
           durumunda standart çıktıda bir girdi ile döner.

       yp   Eşlem bir NIS (YP) veritabanıdır.

       nisplus
           Eşlem bir NIS+ veritabanıdır.

       hesiod Eşlem filsys girdilerinin eşlemler için kullanıldığı bir
           hesiod veritabanıdır.

       ldap  Eşlem isimleri [sunucuadı:]temelDN şeklindedir. Buradaki
           isteğe bağlı sunucuadı sorgulanacak LDAP sunucusunun
           ismidir. temelDN ise altında altağaç araması yapılacak
           alan adıdır. Girdiler  belirtilen  altağaç  içindeki
           automount  nesneleridir  ve  burada,  cn  özniteliği
           anahtardır   (arama   anhtarı    "/"    dır),
           automounterInformation özniteliği ise özdevinimi dosya
           sistemi bağlayıcı yazılımın kullandığı bilgileri içerir.
           Bu modül tarafından kullanılan şema ile ilgili bilgileri
           http://docs.iplanet.com/docs/manuals/directory/411ext/nis/mapping.htm
           adresinde bulabilirsiniz.

    biim Eşlem verisinin biçimi; hali hazırda kabul edilen biçimler
       sadece Sun automounter eşlem biçiminin bir alt kümesi olan sun
       biçimi ile hesiod filesys girdileri için hesiod biçimidir. biim
       belirtilmezse, hesiod dışındaki tüm eşlem türleri için sun
       öntanımlı biçimdir.

    elem Kullanılacak  eşlem dosyasının yeri. file ve program türü
       eşlemler için bir tam UNIX dosyayolu ve yp, nisplus veya hesiod
       türü eşlemler için bir veritabanı ismidir.

    seenekler
       Tire  (-)  ile  başlayanlar  hariç,  kalan  komut  satırı
       seçeneklerinin tümü mount komutunun seçenekleri olarak alınır.
       Tire  (-)  ile başlayanların ise eşlem seçenekleri olduğu
       varsayılır.

NOTLAR

    Şayet automount artalan süreci bir USR1 sinyali alırsa, hali hazırda
    autofs tarafından bağlanmış bütün kullanılmayan dosya sistemlerini
    ayırır ve çalışmaya devam eder. Şayet bir USR2 sinyali alırsa, autofs
    tarafından bağlanmış kullanılmayan bütün dosya sistemlerini ayırır ve
    tüm dosya sistemleri ayrılmışsa çıkar.  Meşgul dosya  sistemleri
    ayrılmaz.

İLGİLİ BELGELER

    autofs(5), mount(8).

BÖRTÜ BÖCEK

    Arzu edilen pek çok özellik eksiktir. TODO dosyasına göz atabilirsiniz.

    Belgeleme bakımından da arzu edilen olmamıştır.

    Lütfen, bulduğunuz diğer yazılım hatalarını, ayrıntılı tanımlamaları
    ile birlikte, <autofs (at) linux.kernel.org> adresine gönderiniz. Bu
    e-posta grubuna katılmak için, içinde "subscribe autofs" geçen bir e-
    postayı, <majordomo (at) linux.kernel.org> adresine gönderiniz.

YAZAN

    H. Peter Anvin <hpa (at) transmeta.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                19 Haziran 2000          automount(8)