Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    e2fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
    fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
    fsck.ext2 - Linux ext2 dosya sistemini denetler
    fsck.ext3 - Linux ext3 dosya sistemini denetler

KULLANIM

    e2fsck [ -pacnyrdfvstDFSV ] [ -b sperblok ] [ -B blokboyu ]
       [ -l|-L bozuk_blok_dosyas ] [ -C dt ] [ -j harici_jurnal ]
       [ -E ek_seenekler ] aygt

AÇIKLAMA

    e2fsck, bir Linux dosya sisteminin ikinci geliştirmesini (ext2fs)
    denetlemek için kullanılır. e2fsck, ayrıca jurnal destekli ext2 dosya
    sistemini (ext3 dosya sistemi) de destekler. Normal e2fsck işlemine
    başlamadan önce jurnal dosyasını dosya sistemine uygular.  Jurnal
    uygulandıktan sonra, dosya sistemi "temiz/clean" olarak işaretlenir.
    Ext3 sistemleri için, süperblokta ayrıntılı bir tarama isteği yok ise,
    e2fsck jurnali çalıştırır ve çıkar.

    aygt, dosya sisteminin bulunduğu fiziksel aygıtın adıdır (örneğin:
    /dev/hdc1).

SEÇENEKLER

    -a   -p seçeneği ile aynıdır. Geriye uyumluluk içine vardır; mümkünse
       -p seçeneğini kullanmanız önerilir.

    -b sperblok
       Birincil süperbloğu kullanmak yerine, sperblok ile belirtilen
       başka bir süperbloğu kullanır. Bu seçenek, birincil süperblok
       bozulduğu durumlarda kullanılır. Yedek süperbloğun yeri, dosya
       sisteminin blok boyutu ile alakalıdır. 1k´lık blok boyutları
       olan  dosya sistemleri için, yedek süperblok 8193. blokta
       bulunur; 2k´lık blok boyutlu bir dosya  sisteminde  yedek
       süperblok 16384. bloktadır; 4k´lık blok boyutlu dosya sistemleri
       için ise 32768. blokta bulunur.

       mke2fs komutunu -n seçeneği ile birlikte kullanarak, yedek
       süperblokların nerelerde bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Dosya
       sisteminin blok boyutlarını tanımlamaya yarayan mke2fs´nin -b
       seçeneği, süperblokların yerleşim sırasına tam riayet edilerek
       tanımlanmalıdır.

       Şayet bir süperblok tanımlanmış ve dosya sistemi salt okunur
       açılmamışsa,  e2fsck,  birincil süperbloğu dosya sisteminin
       bütünlüğü adına güncelleyecektir.

    -B blokboyu
       Normalde, e2fsck uygun blok boyutunu bulabilmek için değişik
       blok boyutlarına uyan bir süperblok arar. Bazı durumlarda bu
       arama iyi sonuç vermez. Bu seçeneği kullanarak, e2fsck´nın
       sadece  belirtilen  boyutta  arama yapması sağlanır. Şayet
       süperblok bulunamazsa, e2fsck bir  ölümcül  hata  vererek
       sonlanır.

    -c   Bu seçenekle, e2fsck´nın badblocks(8) uygulamasını çalıştırması
       sağlanır. badblocs(8) uygulaması dosya  sistemindeki  bozuk
       blokları arar ve onları "bozuk/bad" olarak işaretleyip bozuk
       blok düğümüne ekler. Şayet bu seçenek iki kez kullanılırsa,
       bozuk blok araması verileri bozmayan bir oku/yaz sınaması
       kullanılarak yapılır.

    -C dt Bu seçenek ile, e2fsck sürecinin tamamı, dosya tanımlayıcısı
       belirtilen bir dosyaya yazılır ve böylece işlemlerin bitmesini
       müteakip, bütün süreci tekrar gözden geçirebilirsiniz.  Bu
       seçenek,  e2fsck´yi kullanan yazılımlar tarafından sıklıkla
       kullanılır. Şayet dosya olarak 0 tanımlı ise, e2fsck bir süreç
       ilerleme çubuğu görüntüleyecek ve işin ne kadarlık kısmının
       bittiğini bu çubuktan izlemek mümkün olacaktır. Bunun için,
       e2fsck´nin bir video konsol veya bir uçbirimde çalışıyor olması
       gerekmektedir.

    -d   Hata ayıklama iletilerini görüntüler (e2fsck  içinde  hata
       ayıklaması yapmıyorsanız, kullanışlı değildir).

    -D   Dosya sistemindeki dizinlerde eniyileme yapar. Bu seçenek,
       e2fsck´nin bütün dizinleri olabilecek en iyi duruma getirmesini
       sağlar: ya dizini yeniden indisler (dosya sistemi destekliyor
       ise) ya da yeniden sıralar ve daha küçük bir dizinler halinde ya
       da  geleneksel  dosya sistemleri için düz dizin yapısında
       sıkıştırır.

    -E ek_seenekler
       e2fsck´nin  desteklediği  ek  seçenekleri  belirtmek  için
       kullanılır. Bu seçenekler virgül ile ayrılımış ve "=" işaretini
       kullanan isim değer çiftlerinden oluşur. Aşağıdaki seçenekler
       desteklenmektedir:

        ea_ver=ek_zellik_srm
           Bu seçenekle, dosya sistemindeki ek özellik bloklarının
           sürüm numarasının belirtildiği varsayılır. Sürüm numarası
           1 veya 2 olabilir. Öntanımlı değer 2'dir.

    -f   Dosya sistemi temiz olsa bile, denetim yapılır.

    -F

       Denetime  başlamadan  önce, dosya sistemi aygıtının tampon
       önelleğini boşaltır. Aslında sadece,  e2fsck´nin  zamanlama
       denemeleri için kullanışlıdır.

    -j harici_jurnal
       Bu dosya sistemi için kayıtların tutulacağı harici jurnal
       dosyasının yeri belirtilir.

    -l bozuk_blok_dosyas
       bozuk_blok_dosyas ile belirtilen dosyada bulunan bozuk blok
       numaraları  listesini, bozuk blokların listesine ekler. Bu
       dosyanın biçimi, badblocks(8) ile oluşturulan ile aynıdır. Bu
       blok numaraları, sadece içinde bulundukları dosya sistemleri
       için geçerlidir. Çünkü badblocks(8)´a, kesin ve doğru bir sonuç
       alabilmek  için,  dosya  sisteminin  blok  boyunu  vermek
       gerekmektedir. Sonuç olarak, e2fsck ile -c seçeneğini kullanmak
       çok daha basit ve akıllıca olacaktır. Çünkü böylece badblocks
       yazılımına doğru parametrelerin geçildiğinden emin olabiliriz.

    -L bozuk_blok_dosyas
       Bozuk blok listesi olarak bozuk_blok_dosyas ile belirtilen
       dosyayı kullanır. Bu seçenek aslında, -l seçeneği ile aynıdır
       fakat burada bozuk blok listesine yeni bloklar eklenmeden önce
       eskileri silinir.

    -n   Dosya sistemini salt okunur açar ve bütün sorulara "no/hayır"
       cevabının verildiğini kabul eder. Böylece e2fsck´yi etkileşimsiz
       kipte çalıştırmış olursunuz. (EK BİLGİ: -n seçeneğine ek olarak
       -c, -l veya -L seçeneği de belirtilirse; dosya sistemi oku-yaz
       kipinde açılacak ve bozuk blok listesinin güncellenmesi de
       mümkün olacaktır.)

    -p   Onay beklemeden dosya sistemini düzeltir.

    -r   Aslında bu seçenek hiçbir şey yapmaz, sadece geçmişe uyumluluk
       adına bulunmaktadır.

    -s   Dosya sistemini normalleştirmek, standart bayt sıralamasına
       çevirmek için bayt-takaslaması yapar (i386 veya en kıymetsiz
       bayt  sonda).  Şayet  dosya  sistemi  zaten standart bayt
       sıralamasına sahipse, bu seçenek hiçbir işlem gerçekleştirmez.

    -S   Dosya sisteminin o anki durumu ne olursa olsun, bayt takaslaması
       yapılır.

    -t   e2fsck için zaman istatiklerini görüntüler. Şayet bu seçenek iki
       kere kullanılırsa, ek zaman değerleri her geçiş için ayrıca
       görüntülenir.

    -v   Ayrıntı kipi.

    -V   Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    -y   Bütün  sorulara "yes/evet" cevabı verilmiş gibi davranarak
       e2fsck´nin etkileşimsiz kipte çalışmasını sağlar.

ÇIKIŞ KODLARI

    e2fsck´nin çıkış kodu aşağıdakilerin toplamıdır:

        0 - Hata yok
        1 - Dosya sistemi hataları düzeltildi
        2 - Dosya sistemi hataları düzeltildi, sistem yeniden
          başlatılmalı
        4 - Dosya sistemi hataları düzeltilmeden bırakıldı
        8 - İşlemsel hata
        16 - Kullanım veya sözdizimi hatası
        32 - E2fsck kullanıcı tarafından iptal edildi
       128 - Paylaşımlı kütüphane hatası

SİNYALLER

    e2fsck'ya gönderildiğinde hangi sinyallerin ne etkilere sebep olduğu
    aşağıda açıklanmıştır:

    SIGUSR1
       Bir süreç ilerleme çubuğu görüntülenir (-C seçeneğine bakınız).

    SIGUSR2
       Süreç ilerleme çubuğunun görüntülenmesine son verilir.

HATALARIN BİLDİRİLMESİ

    Her yazılımda hatalar olabilir. Şayet e2fsck´nin çökmesine sebep olan
    bir dosya sistemi veya e2fsck´nin tamir edemediği bir dosya sistemi
    bulursanız, lütfen yazara bunu bildirin.

    Hata raporunuza, mümkün olduğunca fazla bilgi ekleyin. En iyisi,
    e2fsck´nin  hata iletisinin tamamını e-postanıza iliştirin. Şayet
    kopyaların saklanabildiği yazılabilir bir dosya sisteminiz varsa,
    script(1) komutu e2fsck´nin çıktılarının bir dosyaya yazılabilmesi için
    en kullanışlı yoldur.

    Ayrıca dumpe2fs(8)´nin çıktılarını göndermek de faydalı olabilir. Şayet
    özel bir düğüm veya düğümler e2fsck´ye sorun çıkarıyorsa, debugfs(8)yi
    kullanmak ve ilgili düğümler hakkındaki raporu da göndermek iyi bir
    fikir olacaktır. Şayet bu düğüm bir dizin ise, debugfs dump komutu bu
    dizin düğümünün içeriğini almanıza  yardımcı  olur.  Daha  sonra
    uuencode(1) komutunu bu çıktı üzerinde çalıştırdıktan sonra bana
    gönderin.

    e2fsck -V çıktısını da eklemeyi unutmayın.

YAZANLAR

    e2fsck´nın bu sürümü Theodore Ts´o <tytso (at) mit.edu> tarafından
    yazılmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    debugfs(8), dumpe2fs(8), mke2fs(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004