Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    groupadd - yeni bir grup oluşturur

KULLANIM

    groupadd [-g grup-kimlii [-o]] [-r] [-f] grup

AÇIKLAMA

    groupadd komutu, komut satırından tanımlanan bilgiler ve sistemdeki
    öntanımlı bilgiler eşliğinde yeni bir grup oluşturur. Yeni grup,
    gerekli sistem dosyalarına girilir. groupadd komutuna uygulanacak
    seçenekler şunlardır:

    -g grup-kimlii
       Grubu tanımlayan numara. -o seçeneği belirtilmediği sürece bu
       numara  benzersiz  olmalıdır.  Negatif bir değer atanamaz.
       Öntanımlı olarak 500´den  ve  diğer  bütün  tanımlı  grup
       numaralarından daha büyük olan en küçük sayı kullanılır. 0 ile
       499 arasındaki değerler, geleneksel olarak, sistem hesaplar
       için ayrılır.

    -r   Bu seçenek groupadd komutuna bir sistem hesab eklemesini
       söyler. -g seçeneği belirtilmediği sürece, 499´dan küçük olan
       olası bir grup numarası atanır. Bu seçenek Red Hat tarafından
       eklenmiştir.

    -f   Zorlama seçeneği. Bu seçenek, groupadd komutunun  eklemeye
       çalıştığı grup sistemde halihazırda var ise, bir hata vererek
       çıkmasını sağlar. Böyle bir durumda grup değişmeyecek veya
       tekrar eklenmeyecektir.

       Bu  seçenek  aynı zamanda, -g seçeneğinin çalışma şeklini
       düzenler. Benzersiz olmayan bir grup numarası istediğiniz ve -o
       seçeneğini vermediğiniz zaman, grup oluşturma işlemi, standart
       şekline (-g veya -o seçeneği tanımlanmadığı durumda bir grup
       ekler gibi) geri dönecektir. Bu seçenek Red Hat tarafından
       eklenmiştir.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/group  - grupların hesap bilgileri
    /etc/gshadow - güvenli grup bilgileri

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupdel(8), groupmod(8), useradd(8),
    userdel(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne  Frances  Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  groupadd(8)