Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    mkfs - bir Linux dosya sistemi oluşturur

KULLANIM

    mkfs [ -V ] [ -t dstr ] [ ds-seçenekleri ] dosyasistemi
      [ blok-says ]

AÇIKLAMA

    mkfs, genellikle sabit disklerde, Linux dosya sistemi oluşturmak için
    kullanılır.  dosyasistemi, dosya sistemi için, ya aygıtın adıdır
    (örneğin: /dev/hda1, /dev/sdb2) ya da bağlantı noktasının adıdır
    (örneğin: /, /usr, /home). blok-says olarak belirtilen seçenek ise
    dosya sisteminde kullanılacak blok sayısını belirtmek için kullanılır.

    Dosya sisteminin başarıyla oluşturulması durumunda dönen değer 0; hata
    oluşması durumunda ise 1´dir.

    Aslında, mkfs, Linux içinde bulunan çeşitli dosya sistemi yapıcıları
    için bir önyüzdür (mkfs.dstürü).  Dosya sistemine özgü oluşturma
    araçları çeşitli dizinler altında aranır. Örneğin: /sbin, /sbin/fs,
    /sbin/fs.d,  /etc/fs, vs. (tam liste  derleme  işlemi  esnasında
    tanımlanır ama en azından /sbin ve /sbin/fs bu listede mevcuttur) ve
    son olarak PATH çevre değişkeninde listelenen dizinlere bakılır.
    Ayrıntılı bilgi için dosya sistemlerine özgü oluşturma araçlarının
    kılavuz sayfalarına bakınız.

SEÇENEKLER

    -V   Ayrıntılı bir çıktı verir. Bu çıktıda, çalıştırılmış olan bütün
       dosya sistemine özgü komutları belirtir. Bu seçeneğin bir
       kereden fazla belirtilmesi, dosya sistemine özgü komutların
       yürütülmesini engeller. Bu durum sadece sınama amaçlı olarak
       kullanıma uygundur. Bunun dışında bir faydası yoktur.

    -t dstr
       Oluşturulacak dosya sisteminin türü belirtilir. Şayet bu seçenek
       belirtilmemişse, öntanımlı dosya sistemi oluşturulur (güncel
       olarak: ext2).

    ds-seçenekleri
       Gerçek dosya sistemi oluşturucusuna gönderilen dosya sistemine
       özgü seçenekler belirtilir. Herhangi bir garantisi olmamakla
       birlikte aşağıdaki seçenekler pek çok dosya sistemi tarafından
       desteklenir:

       -c   Dosya sistemini oluşturmadan önce, aygıtı bozuk bloklar
           bakımından kontrol eder.

       -l dosyaismi
           dosyaismi ile belirtilen  dosyadan  bozuk  blokların
           listesini okur.

       -v   Ayrıntılı bir çıktı verir.

YAZILIM HATALARI

    Bütün genel seçenekler önceden belirtilmeli ve dosya sistemine özgü
    seçenekler ile harmanlanmaMAlıdır. Bazı dosya  sistemlerine  özgü
    yazılımlar -v (ayrıntılı çıktı) seçeneğini desteklemez ve geçerli çıkış
    kodları üretmezler. Ayrıca bazıları da aygıt boyutunu kendiliklerinden
    tanıyamazlar ve blok parametrelerinin belirtilmesi gerektiriler.

YAZANLAR

    David Engel <david (at) ods.com>
    Fred N. van Kempen <waltje (at) uwalt.nl.mugnet.org>
    Ron Sommeling <sommel (at) sci.kun.nl>
    Bu kılavuz sayfası, utanmadan, Remy Card´ın ext2 dosya sistemi için
    olan sürümünden uyarlanmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8),
    mkfs.ext2(8),   mkfs.minix(8),   mkfs.msdos(8),   mkfs.xfs(8),
    mkfs.xiafs(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003