Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    shutdown - sistemi kapatır

KULLANIM

    /sbin/shutdown [-t saniye] [-arkhncfF] zaman [uyar-iletisi]

AÇIKLAMA

    shutdown, sistemi güvenli bir şekilde kapatır. O an sisteme bağlı bütün
    kullanıcılar, sistemin kapatılmakta olduğu hakkında  uyarılır  ve
    login(1) baskılanır.  Sistemi hemen kapatmak veya belirli bir süre
    sonra kapatmak tercihe bağlıdır. SIGTERM sinyali ile, bütün süreçler
    sistemin  kapatılacağı  konusunda  uyarılır. Böylece, yazılımlara,
    yapmakta oldukları işi kaydetmeleri için süre tanınmış olur. Örneğin
    vi(1) üzerinde çalıştığı belgeyi kaydeder, posta ve haber programlarına
    düzgün bir şekilde kapanma şansı verilmiş olur, vs... shutdown, init
    sürecine sinyal göndererek, çalışma seviyesini değiştirmesini söyler.
    Çalışma seviyesi 0 sistemi durdurmak, 6 sistemi yeniden başlatmak ve 1
    tek kullanıcılı kipe geçmek için kullanılır. -h veya -r seçeneklerinden
    hiçbiri belirtilmemişse bu öntanımlıdır. Sistemi kapatma (halt) ve
    yeniden bağlatma (reboot) işlemleri esnasında neler olup bittiğini
    görmek için, /etc/inittab dosyası içindeki ilgili girdilere bakınız.

SEÇENEKLER

    -a   /etc/shutdown.allow kullanılır.

    -t saniye
       init(8)´e, çalışma seviyesini değiştirmeden önce, uyarı ve kill
       sinyali süreçleri arasında saniye saniye beklemesini söyler.

    -k   Gerçekte kapatma işlemi yapılmaz, sadece sisteme bağlı bulunan
       kullanıcılara uyarı gönderilir.

    -r   Sistemi kapattıktan sonra yeniden başlatır.

    -r   Sistemi durdurduktan sonra kapatır.

    -n   [ÖNERİLMEZ] kapatma işlemi için init(8)´i çağırmaz, bu işlemi
       kendi başına yapar. Bu seçeneği kullanmak tavsiye edilmez ve bu
       işlemin sonuçları, her zaman beklenildiği gibi olmaz.

    -f   Sistemi yeniden başlattığında fsck yapılmaz.

    -F   Sistemi yeniden başlattığında fsck mutlaka yapılır.

    -c   Çalışmakta olan shutdown sürecini iptal eder. Elbette, bu
       seçenek ile zaman argümanını belirtmek mümkün değildir, fakat
       bütün kullanıcılara göndermek üzere açıklayıcı  bir  uyarı
       girilebilir.

    zaman kapatma zamanı.

    uyar-iletisi
       Tüm kullanıcılara gönderilecek uyarı iletisi.

    zaman argümanı değişik biçimlerde kullanılabilir. Birincisi, ss:dd
    biçiminde olabilir (ss, saat, dd ise dakikadır). Saat bölümü bir ya da
    iki basamak olabilir, dakika ise iki basamaklı olmalıdır. İkinci biçim
    olarak; +d biçimi kullanılabilir. Burada d  beklenecek  dakikayı
    gösterir. now kelimesi +0 ile aynı anlama gelir. Yani sistemi kapatmak
    için hiç beklenmez.

    Şayet shutdown komutu, bir gecikme belirtilerek çağrılırsa, login(1)
    gibi yazılımların sisteme yeni kullanıcı girişlerini önlemek amacı ile
    /etc/nologin adında bir uyarı dosyası oluşturur. shutdown komutu init´e
    gerekli sinyali göndermeden önce durdurulur ya da bir hata meydana
    gelirse shutdown bu dosyayı siler. Çalışma seviyesini değiştirmesi için
    init'i çağırmadan önce shutdown dosyayı siler.

    -f seçeneğinin anlamı `sistemi çabucak yeniden başlat´tır. Bu seçenekle
    sadece, tekrar açılışta sistem tarafından varlığı aranan /fastboot
    adında bir dosya oluşturulur. Şayet bu dosya mevcut ise, açılışta
    çalışan rc betiği bu dosyanın varlığına bakarak sistemin düzgün
    kapandığına karar verip fsck(1)'yı çalıştırmaz. Bundan sonra, açılış
    süreci /fastboot dosyasını sistemden siler.

    -F seçeneğinin anlamı `fsck için zorla´dır. Bu seçenekle sadece, tekrar
    açılışta sistem tarafından varlığı aranan /forcefsck adında bir dosya
    oluşturulur. Şayet bu dosya mevcut ise, açılışta çalışan rc betiği bu
    dosyanın varlığına bakarak sistem düzgün kapanmış bile olsa, fsck(1)'yı
    özel bir 'force' argümanı ile çalışmaya zorlar. Daha sonra, açılış
    süreci /forcefsck dosyasını sistemden siler.

    -n seçeneği, shutdown´a init'i çağırmamasını, bunun yerine çalışan
    bütün süreçlerin shutdown tarafından öldürülmesini söyler. Bundan
    sonra, shutdown, bütün kotaları, hesapları ve takaslamayı kapatıp dosya
    sistemlerini ayırır.

ERİŞİM DENETİMİ

    shutdown, CTRL-ALT-DEL tuşlarına aynı anda basılmak sureti ile init(8)
    üzerinden de çağrılabilir. Bunun için /etc/inittab dosyası içinde bu
    tanımlamanın yapılmış olması gerekir. Şayet bu tanımlama yapılmış ise,
    konsol klavyesine fiziksel erişime sahip bütün kullanıcılar sistemi
    kapatabilir. Bunu önlemek için, shutdown, sanal konsollardan birine
    yetkili bir kullanıcının bağlanmış olup olmadığını kontrol edebilir.
    Şayet shutdown komut -a seçeneği ile çağrılmış ise (bunu /etc/inittab
    içindeki shutdown çağrısına ekleyin), shutdown /etc/shutdown.allow
    dosyasının var olup olmadığını kontrol edecektir. Daha sonra burada
    liste  içindeki  yetkili  isimler  ile sanal konsoldan bağlanmış
    kullanıcıların listesini (/var/run/utmp'den)  karşılaştırır. Şayet,
    burada belirtilen yetkili kişilerden birisi veya root kullanıcı sisteme
    bağlanmış ise, bu kapatma işlemini gerçekleştirilir. Aksi taktirde
    şöyle bir hata mesajı ekrana basılır:

    shutdown: no authorized users logged in (sistemde yetkili kullanıcı
    yok)

    /etc/shutdown.allow dosyasının biçimi, her satırda tek bir kullanıcı
    ismi şeklindedir. Bu dosyada yorum satırları (# ile başlayan) veya boş
    satırlar bulunabilir. Bu dosya 32 kullanıcı ismi ile sınırlıdır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /fastboot
    /etc/inittab
    /etc/init.d/halt
    /etc/init.d/reboot
    /etc/shutdown.allow

NOTLAR

    Kullanıcıların çoğu zaman argümanını vermeyi unutur ve  shutdown
    tarafından üretilen hata iletisi karşısında şaşırırlar. zaman argümanı
    zorunludur. Hemen hemen bütün durumların yüzde doksanında bu argümanın
    değeri now sözcüğü olacaktır.

    Inıt sadece CTRL-ALT-DEL'i yakalayabilir ve shutdown'ı konsol kipinde
    başlatır. Sistemde X pencere sistemi çalışıyorsa, X sunucusu tüm tuş
    vuruşlarını  işleyebilir.  Bazı  X11  ortamlarında CTRL-ALT-DEL'in
    yakalanması mümkündür ancak tam olarak nasıl bir eylemle sonuçlanacağı
    ortama bağlıdır.

    shutdown   setuid  olarak  çalışmak  üzere  tasarlanmamıştır.
    /etc/shutdown.allow dosyası shutdown'ı kimin kullandığını bulmak için
    kullanılmaz, SADECE o an konsollarda kimlerin olduğuna bakar.

İLGİLİ BELGELER

    init(1), fsck(8), halt(8), reboot(8).

YAZAN

    Miquel  van  Smoorenburg,  <miquels  (at)  cistron.nl> tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                31 Temmuz 2001           shutdown(8)