Provided by: manpages-tr_1.0.2+cvs20040401-1_all bug

İSİM

    useradd - yeni bir kullanıcı oluşturur veya öntanımlı yeni kullanıcı
    bilgilerini günceller

KULLANIM

    useradd [-c aklama] [-d evdizini]
        [-e biti_tarihi] [-f ask_sresi]
        [-g birincil_grup] [-G grup[,...]]
        [-m [-k iskelet_dizin] | -M] [-p parola]
        [-s kabuk] [-u kull_kiml [ -o]] [-n] [-r] kullanc

    useradd -D [-g ntanml_grup] [-b ntanml_ev]
        [-f ntanml_ask_sresi] [-e ntanml_biti_tarihi]
        [-s ntanml_kabuk]

AÇIKLAMA

  Yeni Kullanıcıların Oluşturulması
    -D seçeneği belitilmeden çağrıldığında, useradd komutu, komut satırında
    tanımlanan değerleri ve sistemdeki öntanımlı değerleri kullanarak yeni
    bir kullanıcı oluşturur. Komut satırında belirtilen seçeneklere bağlı
    olarak, gerekli sistem dosyalarına yeni kullanıcının bilgileri girilir;
    ev dizini oluşturulur; ilk dosyalar kopyalanır.  Red Hat Linux´da
    kullanılan sürümünde, -n seçeneği belirtilmediği sürece, oluşturulan
    her kullanıcı için yeni bir grup oluşturulur. Kullanabileceğiniz
    seçenekler şunlardır:

    -c aklama
       Yeni kullanıcının parola dosyasındaki açıklama alanı.

    -d evdizini
       Oluşturulan yeni kullanıcının sisteme girişte kullanacağı ev
       dizinini  belirtir.  Öntanımlı  olarak,  kullanc  ismi
       ntanml_ev'e eklenecek ve sisteme giriş dizini ismi olarak
       kullanılacaktır.

    -e biti_tarihi
       Kullanıcı hesabının son kullanma tarihini belirtir. Tarih YYYY-
       AA-GG (Y: yıl, A: ay, G: gün) şeklinde belirtilir.

    -f ask_sresi
       Kullanıcı parolasının son kullanma tarihinden itibaren, bu
       hesabın tamamen kapatılacağı tarihe kadar geçecek olan sürenin
       gün cinsinden değeri belirtilir. Bu değer 0 olarak belirtilirse,
       parolanın son kullanma tarihinde hesap kapatılır. -1 değeri
       verilirse, bu özellik iptal edilmiş olur. -1 değeri öntanımlı
       değerdir.

    -g birincil_grup
       Kullanıcının üyesi olacağı birincil grubun adı veya numarası
       belirtilir.  Belirtilen  grup, sistemde önceden tanımlanmış
       olmalıdır. Şayet grup numarası belirtilmiş ise, bu numara
       sistemde var olan bir gruba ait olmalıdır. Olmayan gruba ait bir
       isim veya numara kullanamazsınız. Öntanımlı değer 1 dir.

    -g grup[,...]
       Kullanıcının üyesi olacağı ilave gruplar belirtilir. Her grup,
       diğerinden virgül ile ayrılır, arada boşluk bırakılmaz. Burada
       tanımlanan gruplar, -g ile tanımlanan grubun kısıtlamalarına
       tabidirler. Öntanımlı olarak, kullanıcının sadece birincil_grup
       üyesi olduğu kabul edilir.

    -m   Şayet sistemde kullanıcının ev dizini yok ise, yeni bir dizin
       oluşturulur.  Eğer  -k seçeneği belirtilmişse iskelet_dizin
       içindeki dosyalar ev dizinine  kopyalanır.  Aksi  taktirde
       /etc/skel  içindeki dosyalar kullanılır. iskelet_dizin veya
       /etc/skel içindeki bütün dizinler, ev dizininde de oluşturulur.
       -k seçeneği, sadece -m seçeneği ile birlikte kullanıldığında
       etkilidir. Öntanımlı olarak, dizin oluşturulmaz ve dosyalar
       kopyalanmaz.

    -M   /etc/login.defs içinde tanımlı bütün sistemi kapsayan ayarlarda
       ev dizininin yaratılması gerektiği belirtilmiş olsa  bile,
       kullanıcı ev dizini oluşturulmaz.

    -n   Öntanımlı olarak, oluşturulan yeni kullanıcı ile aynı adlı yeni
       bir grup oluşturulur. Bu seçenek belirtilir ise, bu Red Hat
       Linux´a özel davranış kapatılmış olur.

    -r   Bu seçenek, yeni bir sistem hesabı açmak için kullanılır.
       Böylece, /etc/login.defs içinde belirtilen UID_MIN değerinden
       daha  küçük  kullanıcı  kimlikli kullanıcı oluşturulabilir.
       /etc/login.defs içindeki öntanımlı değerler ne olursa olsun,
       useradd  komutu  böyle  bir  kullanıcı  için  ev  dizini
       oluşturmayacaktır. Oluşturulacak sistem hesabı için bir ev
       dizini istiyorsanız, -m seçeneğini kullanmak zorundasınız. Bu,
       Red Hat tarafından eklenmiş bir seçenektir.

    -p parola
       crypt(3) tarafından döndürülen şifrelenmiş paroladır. Öntanımlı
       olarak hesap kapalıdır.

    -s kabuk
       Kullanıcının  sisteme  girişte  kullanacağı kabuğun adıdır.
       Öntanımlı olarak bu değer boştur, böylece sistemin öntanımlı
       kabuğunun seçilmesi sağlanır.

    -u kull_kiml
       Kullanıcı kimliğinin sayısal değeridir. Bu değer, -o seçeneği
       kullanılmadığı sürece, eşsiz olmalıdır. Değer mutlaka pozitif
       bir sayı olmalıdır. Öntanımlı olarak, diğer kullanıcıların
       numaralarından ve 99´dan büyük, en küçük numara kullanılır. 0
       ile 99 arasındaki değerler sistem hesapları için ayrılmıştır.

  Öntanımlı Değerlerin Değiştirilmesi
    -D seçeneği ile birlikte kullanıldığı zaman, useradd ya geçerli
    değerleri görüntüler, ya da öntanımlı değerleri, komut satırından
    belirtilenler ile günceller. Kullanabileceğiniz seçenekler şunlardır:

    -b ntanml_ev
       Yeni bir kullanıcının ev dizini için ilk dosyayolu önekini
       belirtir. Yeni bir hesap aarken -d seçeneği belirtilmemişse,
       yeni kullanıcının adı ntanml_ev'in sonuna eklenir ve yeni
       dizin oluşturulur.

    -e ntanml_biti_tarihi
       Kullanıcı hesabının kapatılacağı tarih.

    -f ntanml_ask_sresi
       Kullanıcı parolasının son kullanma tarihinden itibaren, bu
       hesabın tamamen kapatılacağı tarihe kadar geçecek olan sürenin
       gün cinsinden değeri.

    -g ntanml_grup
       Yeni bir kullanıcı için birincil grup adı veya grup kimliği.
       Belirtilen grup ismi sistemde mevcut olmalı ve sayısal grup
       kimliği için mevcut bir girdi bulunmalıdır.

    -s ntanml_kabuk
       Yeni bir kullanıcının sisteme girişte kullanacağı kabuğun adı.
       Belirtilen  kabuk gelecekte açılacak bütün yeni hesaplarda
       kullanılır.

    Şayet herhangi bir seçenek belirtilmezse, useradd geçerli öntanımlı
    değerleri görüntüleyecektir.

NOTLAR

    /etc/skel  dizinindeki öntanımlı dosyaların yerleştirilmesi sistem
    yöneticilerinin sorumluluğundadır. useradd komutunun bu sürümü, Red Hat
    tarafından,  Red  Hat kullanıcı/grup uyumluluğunu sağlayamak için
    düzenlenmiştir.

YETERSİZLİKLER

    NIS grubuna kullanıcı ekleyemezsiniz. Bu NIS  sunucusu  üzerinde
    yapılmalıdır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd     - kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/shadow     - güvenli kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/group      - grup bilgileri
    /etc/gshadow     - güvenli grup bilgileri
    /etc/default/useradd - öntanımlı bilgiler
    /etc/login.defs   - sistem genelinde geçerli kurallar
    /etc/skel      - öntanımlı dosyaları içeren dizin

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1),  chsh(1),  passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8),
    groupmod(8), userdel(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at)  ix.netcom.com>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                                  useradd(8)