Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-customize - calibre-customize

     calibre-customize options

    Персонализиране на calibre, чрез зареждане на външни приставки (плъгини).

    Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

    --add-plugin, -a
       Добавете плъгин чрез определяне на пътя до zip файла, който го съдържа.

    --build-plugin, -b
       За разработчици на плъгини: Пътят към директорията, където се разработва плъгина.
       Тази команда автоматично ще архивира плъгина и ще го обнови в calibre

    --customize-plugin
       Персонализирай  плъгин. Определи име за плъгина и персонализираща поредица,
       разделена със запетайки.

    --disable-plugin
       Деактивиране на избраната добавка

    --enable-plugin
       Активиране на избраната добавка

    --help, -h
       Покажи това помощно съобщение и излез

    --list-plugins, -l
       Списък на всички инсталирани добавки

    --remove-plugin, -r
       Премахни персонализирано име на разширението. Няма ефект  върху  вградените
       разширения

    --version
       покажи версия на програмата и излез

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal