Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NOM

    adddebug - Modifica els Makefile per afegir informació de depuració

SINOPSI

    adddebug [-k] [-r] [-n]

DESCRIPCIÓ

    adddebug modifica el fitxer Makefile en el directori actual (i opcionalment en els seus
    subdirectoris) per afegir informació de depuració (-g3). També elimina les optimitzacions
    (-O[1-9]).

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

OPCIONS

    -k
      Manté les optimitzacions (no elimina les opcions -O[1-9]?, per omissió les elimina).

    -r
      Cerca recursivament a través de tots els subdirectoris del directori actual i opera a
      sobre de cada fitxer Makefile que troba.

    -n
      Compila sense definir NDEBUG i NO_DEBUG (fa que funcionin les crides a kDebug).

AUTOR

    Burton, Ben <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 de març de 2003               ADDDEBUG(1)