Provided by: apper_1.0.0-2ubuntu1_amd64 bug

NOM

    apper - Una aplicació i gestor de paquets que utilitza PackageKit

SINOPSI

    apper [--updates] [--settings] [--backend-details] [--type tipus-MIME] [--name nom]
       [--file fitxer] [--resource origen] [--catalog fitxer]

DESCRIPCIÓ

    Apper és la interfície per a PackageKit

    Apper és capaç de gestionar paquets, aplicacions i actualitzacions en una forma de
    distribució creuada gràcies al projecte PackageKit.

    Proporciona als usuaris de Linux® una sola aplicació que poden aprendre i utilitzar a
    qualsevol distribució on es trobin.

OPCIONS

    --updates
      Mostra les actualitzacions disponibles.

    --settings
      Mostra la pàgina de configuració de l'Apper.

    --backend-details
      Mostra informació quant al dorsal que utilitza PackageKit.

    --type tipus-MIME
      Crida l'instal⋅lador de tipus MIME.

    --name nom
      Instal⋅la el paquet anomenat nom.

    --file fitxer
      Instal⋅la el paquet que conté el fitxer fitxer.

    --resource origen
      Instal⋅la un recurs d'origen.

    --catalog fitxer
      Instal⋅la el catàleg de paquets al fitxer.

VEGEU TAMBÉ

      Podeu trobar més informació quant a Apper en el lloc web d'Apper[1].
      kf5options(7)
      qt5options(7)

AUTORS

    El mantenidor de l'Apper és en Daniel Nicoletti <dantti12@gmail.com>; Aquesta pàgina de
    manual va ser escrita per en Matthias Klumpp <matthias@tenstral.net>.

AUTORS

    Nicoletti, Daniel <dantti12@gmail.com>
      Autor.

    Klumpp, Matthias <matthias@tenstral.net>
      Autor.

NOTES

    1. el lloc web d'Apper
      http://kde-apps.org/content/show.php/Apper?content=84745