Provided by: ark_19.04.3-0ubuntu2_amd64 bug

NOM

    ark - Eina d'arxivament pel KDE

SINOPSI

    ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f sufix] [-p] [-t fitxer] [-d] [-m] [-o directori]
      [Opcions genèriques dels KF5] [Opcions genèriques de les Qt(TM) Generic Options]

DESCRIPCIÓ

    L'Ark és un programa per a gestionar diversos formats de fitxer comprimits. Els arxius es
    poden visualitzar, extreure, crear i modificar amb l'Ark. El programa pot manejar diversos
    formats, com tar, gzip, bzip2, zip i rar (sempre que estiguin instal⋅lats els programes o
    biblioteques corresponents).

MODES DOPERACIÓ

    L'Ark es pot utilitzar com una IGU independent o com un programa de la línia d'ordres per
    a realitzar algunes tasques específiques.

    Si es crida sense les opcions «-b (--batch)» o «-c (-add)», l'Ark s'inicia com un programa
    IGU normal.

    Quan s'utilitza l'opció «-b (--batch)», Ark es pot utilitzar per extreure el contingut
    d'un o més fitxers directament des de la línia d'ordres, sense llançar la seva IGU.

    Quan s'utilitza l'opció «-c (-add)», l'Ark demana pels fitxers que s'afegiran a un arxiu
    comprimit nou o ja existent.

OPCIONS

    -d, --dialog
      Mostra un diàleg per especificar les opcions d'una operació per lots o d'afegir.

    -m, --mimetypes
      Llista els tipus MIME admesos.

    -o, --destination directori
      Especifica el directori d'extracció per omissió. De no indicar-lo s'utilitzarà el camí
      actual.

  Opcions per afegir fitxers
    -c, --add
      Demana a l'usuari pel nom de fitxer de l'arxiu i hi afegeix els fitxers especificats.
      Surt quan finalitza.

    -t, --add-to nom_fitxer
      Afegeix els fitxers especificats al nom_fitxer. Crea l'arxiu si no existeix. Surt quan
      finalitza.

    -p, --changetofirstpath
      Canvia el directori actual a la primera entrada i afegeix totes les altres entrades
      relatives a aquesta.

    -f, --autofilename sufix
      Selecciona automàticament un nom de fitxer, amb el sufix indicat (per exemple rar,
      tar.gz, zip o qualsevol altre tipus implementat).

  Opcions per a l'extracció per lots
    -b, --batch
      Utilitza la interfície per lots en lloc del diàleg habitual. Aquesta opció és
      implícita si s'indica més d'un URL.

    -e, --autodestination
      L'argument de destinació s'establirà com el camí del primer dels fitxers
      subministrats.

    -a, --autosubfolder
      Es llegirà el contingut de l'arxiu, i si es detecta que no és un arxiu d'una única
      carpeta, es crearà una subcarpeta amb el nom de l'arxiu.

    -O, --opendestination
      Obre la carpeta de destinació després de l'extracció.

VEGEU TAMBÉ

      Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/ark (introduïu
      aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/ark).
      kf5options(7)
      qt5options(7)

EXEMPLES

    ark --batch arxiu.tar.bz2
      Extraurà arxiu.tar.bz2 en el directori actual sense mostrar cap IGU.

    ark -b -d arxiu.tar.bz2 arxiu_2.zip
      Primer mostrarà un diàleg amb opcions d'extracció i després extraurà arxiu.tar.bz2 i
      arxiu_2.zip en el directori escollit en el diàleg.

    ark --add-to arxiu.zip foto_1.jpg text.txt
      Crearà arxiu.zip si no existeix i després se li afegiran foto_1.jpg i text.txt.

EL MANTENIMENT

    L'Ark actualment és mantinguda per Elvis Angelaccio i Ragnar Thomsen.

AUTORS

    Watts, Lauri <lauri@kde.org>
      Versió inicial el 2005 de la pàgina de manual de l'Ark.

    Kubo da Costa, Raphael <rakuco@FreeBSD.org>
      Actualitza el 2009 la pàgina de manual de l'Ark.

    Thomsen, Ragnar <rthomsen6@gmail.com>
      Actualitza el 2015 i 2016 la pàgina de manual de l'Ark.