Provided by: kde-l10n-ca_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NOM

    checkXML - Una eina XML per als documents XML DocBook de KDE.

SINOPSI

    checkXML [nom_fitxer]

DESCRIPCIÓ

    checkXML és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers XML DocBook de
    KDE. També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers XML, però hauríeu d'usar
    una eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació
    del KDE.

VEURE TAMBÉ

    meinproc4(1) xmllint(1)

AUTOR

    Watts, Lauri <lauri@kde.org>
      Autor.

[FIXME: source]               03-07-2003                CHECKXML(1)