Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-polish - ebook-polish

     ebook-polish [opcions] input_file [output_file]

    El poliment de llibres consisteix a posar la cirereta al pastís de la perfecció als
    llibres que heu creat amb tanta cura.

    En polir s'intenta minimitzar els canvis al codi intern del llibre. A diferència de la
    conversió no aplana el CSS, reanomena fitxers, canvia la mida de lletra, ajusta els
    marges... Cada acció fa els canvis mínims necessaris per a l'efecte desitjat.

    Hauríeu d'utilitzar aquesta eina com al darrer pas del procés de creació del vostre
    llibre.

    Tingueu en compte que el poliment de llibres només funciona en llibres en formats AZW3 o
    EPUB.

    Sempre que passeu arguments a ebook-polish i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu
    els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

    --compress-images, -i
       Comprimeix sense pèrdua les imatges al llibre, per reduir-ne la mida, sense afectar
       la qualitat de la imatge.

    --cover, -c
       Camí a una imatge de portada. Canvia la portada especificada al llibre electrònic.
       Si no hi ha cap portada o no està identificada correctament, n'insereix una de
       nova.

    --embed-fonts, -e
       Incrusta totes les lletres referenciades al document que encara no estiguin
       incrustades. S'explorarà l'ordinador per cercar les lletres i, si es troben,
       s'incrustaran al document. Assegureu-vos que teniu la llicència adequada per a la
       incrustació de les lletres utilitzades en aquest document.

    --help, -h
       mostra aquest missatge d'ajuda i surt

    --jacket, -j
       Inserció d'una pàgina de «sobrecoberta» al començament del llibre que en contingui
       totes les metadades com el títol, etiquetes, autors, sèrie, comentaris, etc. Se
       substituirà qualsevol sobrecoberta anterior.

    --opf, -o
       Camí a un fitxer OPF. Les metadades del llibre s'actualitzen a partir del fitxer
       OPF.

    --remove-jacket
       Suprimeix una pàgina de sobrecoberta inserida prèviament.

    --remove-unused-css, -u
       Suprimeix totes les regles CSS que no s'utilitzen dels fulls d'estil i etiquetes
       <style>. Alguns llibres creats a partir de plantilles de producció poden contenir
       un gran nombre de regles CSS addicionals que no coincideixen amb cap contingut
       real. Aquestes regles addicionals poden alentir els lectors que necessiten
       analitzar-les totes.

    --smarten-punctuation, -p
       Converteix els guions, els punts suspensius, les cometes, els guions múltiples...
       del text senzill als equivalents tipogràfics correctes. Tingueu en compte que
       l'algorisme pot generar algun cop resultats incorrectes, especialment quan hi ha
       cometes senzilles al començament de contraccions.

    --subset-fonts, -f
       Fer un subconjunt de lletres significa que es redueix una lletra incrustada perquè
       només contingui els caràcters utilitzats de la lletra al llibre. Això redueix molt
       la mida dels fitxers de les lletres (normalment redueix la mida del fitxer de la
       lletra a la meitat. Per exemple, si el llibre utilitza una lletra específica per
       als encapçalaments, si en fem un subconjunt, això reduirà la lletra perquè
       contingui els caràcters que hi ha als encapçalaments del llibre. O bé, si el llibre
       conté les versions en negreta i en cursiva d'una lletra però els textos en negreta
       o cursiva són poc freqüents o absents, les lletres en negreta o cursiva es poden
       reduir a només uns quants caràcters o es poden suprimir completament. L'únic
       inconvenient dels subconjunts de lletres és que si més tard decidiu afegir més text
       als llibres, el text que s'afegeixi podria no estar cobert pel subconjunt de la
       lletra.

    --upgrade-book, -U
       Upgrade the internal structures of the book, if possible. For instance, upgrades
       EPUB 2 books to EPUB 3 books.

    --verbose
       Dóna una sortida més detallada, útil per depurar.

    --version
       mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal