Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata

     fetch-ebook-metadata [opcions]

    Agafa les metadades del llibre de fonts en línia. S'ha d'especificar com a mínim un
    d'entre: títol, autor o ISBN.

    Sempre que passeu arguments a fetch-ebook-metadata i aquests tinguin espais en blanc,
    delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

    --allowed-plugin, -p
       Especifiqueu el nom del connector a les descàrregues de metadades que s'utilitzarà.
       Es pot especificar diverses vegades per a diferents connectors. Tots els noms dels
       connectors: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive,
       Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

    --authors, -a
       Autors del llibre

    --cover, -c
       Especifiqueu un nom de fitxer. La portada, si està disponible, es desarà en aquest.
       Sense aquesta opció, no es baixarà cap portada.

    --help, -h
       mostra aquest missatge d'ajuda i surt

    --identifier, -I
       Identifiers such as ASIN/goodreads id etc. Can be specified multiple times for
       multiple identifiers. For example: --identifier asin:B0082BAJA0

    --isbn, -i
       ISBN del llibre

    --opf, -o
       Extreu les metadades en format OPF en comptes de text llegible.

    --timeout, -d
       Temps d'expiració en segons. Per defecte és 30

    --title, -t
       Títol del llibre

    --verbose, -v
       Escriu el fitxer de registre a la consola (stderr)

    --version
       mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal