Provided by: kate5-data_19.04.3-0ubuntu2_all bug

NOM

    kate - Editor avançat de text pel KDE

SINOPSI

    kate [-s, --start nom] [--startanon] [-n, --new] [-b, --block] [-p, --pid pid] [-e,
      --encoding nom] [-l, --line línia] [-c, --column columna] [-i, --stdin] [--tempfile]
      [fitxer]

DESCRIPCIÓ

    El Kate és l'editor avançat de text del KDE.

    El Kate també proveeix la part editora a diverses aplicacions, sota el nom KWrite.

    Algunes de les característiques de Kate inclouen la configurabilitat del ressaltat de la
    sintaxi per ordenar llenguatges com C i C++, HTML o scripts de bash, l'habilitat de crear
    i mantenir projectes, una interfície de múltiples documents (MDI), i un emulador de
    terminal contingut a dins seu.

    Però Kate és molt més que un editor per a programadors. La seva capacitat d'obrir diversos
    fitxers simultàniament és ideal per editar molts fitxers de configuració d'UNIX®. Aquest
    document s'ha escrit en el Kate.

OPCIONS

    -s, --start nom
      Inicia el Kate amb una sessió indicada.

    --startanon
      Inicia el Kate amb una nova sessió anònima, implica -n.

    -n, --new
      Força l'inici d'una nova instància del Kate (s'ignora si s'ha usat start i una altra
      instància del Kate ja té la sessió indicada oberta), forçada si no se li proporcionen
      paràmetres ni URL.

    -b, --block
      Si s'està usant una instància del Kate en execució, la bloqueja fins que sortiu, si se
      li han proporcionat URL a obrir.

    -p, --pid pid
      Intenta només usar la instància del kate amb aquest pid (s'ignora si s'ha usat start i
      ja hi ha una altra instància del Kate amb la sessió indicada oberta).

    -e, --encoding nom
      Estableix la codificació del fitxer a obrir.

      La podeu usar per a forçar obrir un fitxer en el format utf-8, per exemple. (L'ordre
      iconv -l proveeix una llista de codificacions, la qual us pot resultar d'ajuda).

    -l, --line línia
      Navega fins aquesta línia.

    -c, --column columna
      Navega fins aquesta columna.

    -i, --stdin
      Llegeix el contingut de stdin.

    --tempfile
      Els fitxers/URL oberts per l'aplicació se suprimiran després d'usar-los.

    fitxer
      Fitxer a obrir.

VEGEU TAMBÉ

      Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kate (introduïu
      aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/kate).
      kf5options(7)
      qt5options(7)
      També hi ha més informació disponible al lloc web del Kate[1].

EXEMPLES

    Per obrir un fitxer anomenat font.cpp a la columna 15, línia 25, en una finestra existent
    del Kate, haureu d'usar:

      kate -c 15 -l 25 font.cpp

    Si teniu activa una connexió a la Internet, podeu gaudir de l'avantatge de la
    transparència a xarxa del KDE per obrir un fitxer des d'un lloc de ftp. Si no disposeu de
    permisos d'escriptura sobre el servidor remot, el fitxer tan sols serà obert i se us
    demanarà per un nom de fitxer local i desar així els vostres canvis. Si teniu permís
    d'escriptura, els canvis seran desats amb transparència sobre la xarxa.

      kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README

AUTORS

    El mantenidor del Kate és en Cullmann, Christoph <cullmann@kde.org>. Està disponible una
    llista exhaustiva d'autors i col⋅laboradors en el complet manual d'usuari mencionat
    anteriorment.

AUTOR

    Watts, Lauri <lauri@kde.org>
      Autor.

NOTES

    1. lloc web del Kate
      https://kate-editor.org/