Provided by: kdesvn_2.1.0-1_amd64 bug

NOM

    kdesvn - Un client de Subversion creat per la comunitat KDE (aplicació autònoma)

SINOPSI

    kdesvn [opcions] exec <ordre> [URL]

DESCRIPCIÓ

    Un client de Subversion creat per la comunitat KDE (aplicació autònoma)

OPCIONS

  Arguments:
    exec <ordre>
      Executa una ordre de Subversion (per a més informació «exec help», obrirà el Centre
      d'ajuda del KDE)

    URL
      Camí a la còpia de treball local o en un repositori.

  Opcions:
    -r startrev[:endrev]
      Executa una única ordre de Subversion sobre una revisió específica (o interval)

    -R
      Demana per la revisió quan s'executi una única ordre

    -f
      Força l'operació

    -o <fitxer>
      Desa la sortida de l'ordre de Subversion (p. ex. «cat») dins del <fitxer>

    -l <número>
      Limita la sortida del registre a <número>

EXEMPLE

    kdesvn file:///camí/a/còpia/treball/local

    kdesvn http://projecte/svn/remot/trunk

VEGEU TAMBÉ

      Tota la documentació d'usuari està disponible a través del KHelpCenter. També podeu
      introduir l'URL help:/kdesvn/ directament al konqueror o podeu executar `khelpcenter
      help:/kdesvn/` des de la línia d'ordres.
      kf5options(7)
      qt5options(7)

AUTORS

      Rajko Albrecht <ral@alwins-world.de>

AUTOR

    Albrecht, Rajko <ral@alwins-world.de>
      Autor.