Provided by: kmymoney_5.0.6-1_amd64 bug

NOM

    kmymoney - El gestor de les finances personals pel KDE

SINOPSI

    kmymoney [--lang] [-n] [--timers columna] [--nocatch] [--trace] [fitxer]

DESCRIPCIÓ

    El KMyMoney és el gestor de les finances personals pel KDE. Proporciona les funcions
    necessàries per consolidar els talonaris de xecs, gestionar els préstecs personals i
    ordenar els ingressos i despeses, utilitzant una interfície gràfica d'usuari similar a un
    talonari de xecs.

OPCIONS

    --lang
      L'idioma a emprar.

    -n
      No obris el darrer fitxer utilitzat.

    --timers
      Activa els temporitzadors de rendiment.

    --nocatch
      No captura globalment les excepcions no capturades.

    --trace
      Engega els traçats del programa. Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney
      es compila en el mode de depuració.

    --dump-actions
      Bolca els noms de tots els objectes QAction definits a la sortida estàndard i surt.
      Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney es compila en el mode de
      depuració.

VEGEU TAMBÉ

      La documentació completa pel KMyMoney es manté com un manual en el format docbook. Si
      es troba adequadament instal⋅lat el programa KHelpCenter, l'ordre khelpcenter
      help:/kmymoney hauria de donar accés a tot el manual. De manera alternativa, podeu
      navegar pel manual emprant el Konqueror donant-li l'URL help:/kmymoney
      kf5options(7)
      qt5options(7)

AUTORS

    Edwardes, Michael <mte@users.sourceforge.net>
      Concepte original, la majoria del codi inicial. Administració del projecte

    Baumgart, Thomas <ipwizard@users.sourceforge.net>
      Gestiona les versions i és mantenidor de facto. Motor intern. Administració del
      projecte

    Bloomfield, Tony <tonybloom@users.sourceforge.net>
      Importador del GnuCash. Implementació de les bases de dades.

    Wadley, Robert <robntina@users.sourceforge.net>
      Artista. Icones, pantalla de benvinguda, vista de casa. Captures de pantalla.

    Soliverez, Alvaro <asoliverez@users.sourceforge.net>
      Prediccions. Informes.

    Vilas, Fernando <fvilas@users.sourceforge.net>
      Implementació de les bases de dades.

    Oneț, Cristian <onet.cristian@gmail.com>
      Pedaços i connectors.

    Ostroff, Jack <ostroffjh@users.sourceforge.net>
      Documentació.

    Rodriguez, Felix <frodriguez@users.sourceforge.net>
      Administració del projecte, versions anteriors.

    Tambascio, Kevin <ktambascio@users.sourceforge.net>
      Implementació inicial de les inversions.