Provided by: mkvtoolnix-gui_37.0.0-1build1_amd64 bug

NOM

    mkvtoolnix-gui - Una IGU pel mkvmerge(1) que inclou un editor de capítols i de la
    capçalera

SINOPSIS

    mkvtoolnix-gui [[nom_fitxer_configuració.mtxcfg] | [fitxer_origen.ext] |
           [--info [fitxer_matroska.mkv]] | [--edit-chapters [fitxer_capítols.ext]] |
           [--edit-headers [fitxer_matroska.mkv]]]

DESCRIPCIÓ

    El mkvtoolnix-gui(1) és una IGU basada en les Qt pel mkvmerge(1). També implementa la
    funcionalitat del mkvinfo(1) i el mkvpropedit(1) i evolucionarà per cobrir el
    mkvextract(1). Es poden desar i restaurar tots els ajustaments (p. ex., fitxers d'origen,
    opcions de les pistes, etc.)

    El fet de llistar noms de fitxer de configuració amb l'extensió .mtxcfg farà que la IGU
    els carregui a l'eina corresponent. Qualsevol altre nom de fitxer serà afegit com un
    fitxer d'origen per a multiplexar, obert a l'eina d'informació, l'editor de capítols o a
    l'editor de la capçalera -en funció del mode actual-. El mode actual es pot canviar amb
    les opcions --merge, --info, --edit-chapters o --edit-headers. El mode per omissió és
    afegir fitxers pel multiplexat.

    Tingueu en compte que si ja s'està executant una instància de l'aplicació quan es llança
    una segona instància, tots els noms de fitxer indicats a la línia d'ordres restaran a
    càrrec de la primera instància.

    --merge
      Tots els noms de fitxer que segueixen s'afegiran com a fitxers d'origen a la tasca de
      multiplexat actual. Aquest és el mode per omissió.

    --info
      Tots els següents noms de fitxer s'obriran a l'eina d'informació.

    --edit-chapters
      Tots els noms de fitxer que segueixen s'obriran a l'editor de capítols.

    --edit-headers
      Tots els noms de fitxer que segueixen s'obriran a l'editor de la capçalera.

    -h, --help
      Mostra la informació d'ús i surt.

    -V, --version
      Mostra la informació sobre la versió i surt.

VEGEU TAMBÉ

    mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1)

WWW

    Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix[1].

AUTOR

    Bunkus, Moritz <moritz@bunkus.org>
      Desenvolupador

NOTES

    1. la pàgina de les MKVToolNix
      https://mkvtoolnix.download/