Provided by: okular_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NOM

    okular - un visor universal de documents

SINOPSI

    okular [Opcions de l'Okular] [URL]

DESCRIPCIÓ

    L'okular té com a objectiu mostrar documents en formats diferents.

OPCIONS DE LOKULAR

    -p, --page número
      Obre una pàgina determinada al document.

    --presentation
      Inicia el document en mode presentació.

    --print
      Inicia amb un diàleg d'impressió.

    --print-and-exit
      Inicia amb el diàleg d'impressió i surt després d'imprimir.

    --unique
      Control d'«Instància única».

    --noraise
      Permet prevenir l'elevació de la finestra de l'Okular després de l'inici.

    --find cadena
      Troba una cadena en el text.

ARGUMENTS

    URL
      Una adreça del document a obrir. Per a un PDF, podeu indicar-ho com
      nom_document#nom_destinació on nom_destinació serà una destinació amb nom concreta
      incrustada en el document.

COMENTARIS

    A l'IRC, irc.freenode.net #okular o mitjançant correu electrònic, okular-devel@kde.org o
    al lloc web, <http://okular.kde.org/>.

VEGEU TAMBÉ

      Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/okular (introduïu
      aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/okular).
      kf5options(7)
      qt5options(7)
      També hi ha més informació disponible al lloc web http://okular.kde.org/

COPYRIGHT

    Copyright (c) 2002 Wilco Greven, Christophe Devriese

    Copyright (c) 2004-2005 Enrico Ros

    Copyright (c) 2005 Piotr Szymanski

    Copyright (c) 2004-2012 Albert Astals Cid

    Copyright (c) 2006-2009 Pino Toscano

    Llicència pública general de GNU versió 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTOR

    Chornoivan, Yuri <yurchor@ukr.net>
      Pàgina man de l'Okular.