Provided by: kde-l10n-ca_17.08.3-0ubuntu5_all bug

preparetips


NOM

    preparetips
    - extrau text del fitxer de consells

SINOPSI

    preparetips

DESCRIPCIÓ

    preparetips és un script per a extraure el text d'un fitxer de consells. La seva sortida
    és en mode de text, de manera que xgettext els pot afegir a un fitxer PO. Els fitxers PO
    proporcionen un formato de cadena llegible per tothom i s'utilitza per a les traduccions.

    preparetips cerca dates/consells-en-anglès com a fitxer de consells.

VEURE TAMBÉ

    kdeoptions(7)

ERRORS

    Si us plau, useu bugs.kde.org[1] per a informar d'errors, no envieu cap correu directament
    als autors.

AUTOR

    Kiefer, Matthias <matthias.kiefer@gmx.de>
      Autor.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org