Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NOM

    qtdoc - Obre una pàgina d'ajuda de Qt en el Konqueror

SINOPSI

    qtdoc [nom_classe]

DESCRIPCIÓ

    qtdoc obre una pàgina d'ajuda de Qt(TM) en el Konqueror. Si li indiqueu el
    nom_d'una_classe, obrirà l'ajuda específica per aquesta classe. Si no es mostrarà la
    pàgina principal d'ajuda de Qt(TM). No importen majúscules i minúscules en els
    noms_de_classe.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

ENTORN

    QTDIR
      Directori sota el qual està instal⋅lat Qt(TM). La pàgina principal de l'ajuda de
      Qt(TM) hauria d'estar en $QTDIR/doc/html/.

EXEMPLES

    Per a mostrar l'ajuda sobre la classe QString:

      qtdoc QString

VEURE TAMBÉ

    kdedoc(1), assistant(1)

AUTORS

    Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

    Burton, Ben <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             8 dabril de 2003                QTDOC(1)