Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    web2disk - web2disk

     web2disk URL

    On l'URL és per exemple https://google.com

    Sempre que passeu arguments a web2disk i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els
    arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

    --base-dir, -d
       Directori base on es desa l'URL. Per defecte .

    --delay
       Interval mínim en segons entre captures consecutives. Per defecte 0 s

    --dont-download-stylesheets
       No baixis els fulls d'estil CSS.

    --encoding
       La codificació de caràcters de les pàgines web que esteu intentant baixar. Per
       defecte s'intenta endevinar la codificació.

    --filter-regexp
       S'ignorarà qualsevol enllaç que coincideixi amb aquesta expressió regular. Es pot
       especificar aquesta opció diversos cops; en aquest cas s'ignorarà sempre que una
       expressió regular coincideixi amb un enllaç. Per defecte no s'ignora cap enllaç. Si
       s'especifiquen expressions regulars de filtre i de coincidència s'aplica primer
       l'expressió regular de filtre.

    --help, -h
       mostra aquest missatge d'ajuda i surt

    --match-regexp
       Només se segueixen els enllaços que coincideixen amb l'expressió regular. Aquesta
       opció es pot especificar diverses vegades. En aquest cas un enllaç se seguirà si
       coincideix amb qualsevol expressió regular. Per defecte se segueixen tots els
       enllaços.

    --max-files, -n
       El nombre màxim de fitxers a baixar. Només s'aplica als fitxers de les etiquetes <a
       href>. Per defecte 9223372036854775807

    --max-recursions, -r
       Nombre màxim de nivells que s'inclouen, és a dir profunditat dels enllaços que se
       segueixen. Per defecte 1

    --timeout, -t
       Temps d'expiració en segons per a rebre una resposta del servidor. Per defecte:
       10.0 s

    --verbose
       Mostra informació de sortida detallada. Útil per a depurar

    --version
       mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal