Provided by: poxml_19.04.3-0ubuntu1_amd64 bug

NOM

    xml2pot - Crea un fitxer PO plantilla des d'un fitxer DocBook XML.

SINOPSI

    xml2pot [XML_original]

DESCRIPCIÓ

    El xml2pot és una ordre que crea una plantilla de missatges de gettext a partir d'un
    fitxer XML de DocBook XML-original. El fitxer de plantilla s'envia a la sortida estàndard.

    La plantilla resultant es pot emprar per a crear fitxers de missatges de gettext (fitxers
    PO) per a diversos idiomes. Pot usar-se junt amb po2xml (1) per a traduir el fitxer XML
    original a diversos idiomes.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEGEU TAMBÉ

    po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

AUTORS

    Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <coolo@kde.org>

    Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

AUTOR

    Burton, Ben <bab@debian.org>
      Autor.

[FIXME: source]             7 dabril de 2003               XML2POT(1)