Provided by: libkf5service-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NOM

    kbuildsycoca5 - Refà el cau de la configuració del sistema pels fitxers d'escriptori al
    KService.

SINOPSIS

    kbuildsycoca5 [OPCIONS...]

DESCRIPCIÓ

    kbuildsycoca5 construeix el cau binari de les dades emmagatzemades als fitxers .desktop,
    .xml i tipus MIME que l'entorn de treball KService utilitza per a trobar connectors,
    aplicacions i altres serveis.

    La biblioteca KService empra aquesta base de dades per proporcionar de manera eficient la
    informació requerida.

    Normalment els usuaris no necessitaran executar aquesta aplicació directament. El KService
    l'executarà si cal, cada vegada que algun dels fitxers canviï les dades desades a la
    memòria cau.

OPCIONS

    --global
      Ignora els fitxers definits per l'usuari (a XDG_DATA_HOME). Actualment, això només
      està suportat en sistemes Unix.

    --noincremental
      En lloc d'utilitzar la memòria cau existent i només actualitzar la informació que ha
      canviat o que ha estat afegida, començarà amb una memòria cau buida. S'ignorarà si
      s'estableix l'opció --global.

    --nosignal
      Ordinàriament, el kbuildsyscoca5 envia un senyal a través de D-Bus una vegada que la
      memòria cau s'actualitza per a totes les aplicacions que utilitzen KService, de manera
      que sempre estan treballant amb la informació més recent. Aquesta opció suprimeix
      aquest comportament.

    --menutest
      Prova la generació de la base de dades del menú d'aplicacions. En realitat no
      construeix la memòria cau.

    --testmode
      Utilitza el «mode de prova» QStandardPaths per evitar interferir amb les dades de
      l'usuari. Això és per a ús amb les proves unitàries.

    --track ID-menú
      Segueix un identificador de menú per a la depuració.

    --author
      Mostra informació sobre l'autor.

    --license
      Mostra informació sobre la llicència.

    -h, --help
      Mostra un text breu d'ajuda.

    -v, --version
      Mostra informació sobre la versió.

FITXERS

    cachedir/ksycoca5_[idioma]_[sha1-of-dirs]
      La memòria cau del KService generada per kbuildsycoca5. Sobre els sistemes Unix, el
      directori_cau sol ser XDG_CONFIG_HOME

VEGEU TAMBÉ

    kded5(8), kdeinit5(8)

ERRORS

    Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a
    informar-ne.

AUTORS

    Lanx, Darian <content@openprojects.net>
      Va escriure la documentació original.

    Merry, Alex <alexmerry@kde.org>
      Ha actualitzat la documentació al KDE Frameworks 5.

NOTES

    1. seguidor d'errors del KDE
      http://bugs.kde.org