Provided by: kde-l10n-ca_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kcookiejar4 - Dimoni de galetes HTTP de KDE

SINOPSIS

    kcookiejar4 [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt-] [Opcions-de-KDE] [--shutdown]
          [--remove domini] [--remove-all] [--reload-config]

DESCRIPCIó

    kcookiejar4 manipula les galetes HTTP proporcionant un servei D-BUS per a
    desar/recuperar/esborrar les galetes.

OPCIONS GENèRIQUES

    --author
      Mostra informació de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions específiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions específiques de Qt.

    --license
      Mostra informació de llicència.

    -v--version
      Mostra informació de la versió

OPCIONS DAPLICACIó

    --shutdown
      Atura el pot de galetes i el servei D-BUS.

    --remove domini
      Elimina les galetes per al domini del pot de galetes.

    --remove-all
      Elimina totes les galetes del pot de galetes.

    --reaload-config
      Torna a carregar el fitxer de configuració.

ÚS

    El navegador web konqueror utilitza kcookiejar4 per a desar i gestionar galetes usant el
    servei D-Bus que proporciona kcookiejar4.

    Quan s'executa l'ordre kcookiejar4 sense paràmetres, proporciona un servei D-BUS per a
    gestionar les galetes HTTP.

    Quan s'inicia kcookiejar4 amb paràmetres, realitza tasques addicionals proporcionades pel
    pot de galetes, com eliminar les galetes d'un domini.

VEURE TAMBé

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org