Provided by: kde-l10n-ca_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    kded4 - Dimoni KDE - provoca l'actualització de la base de dades Sycoca quan cal.

SINOPSIS

    kded4 [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [--check]

DESCRIPCIó

    kded4 és responsable de crear el fitxer de sycoca, p.ex. el cau binari dels tipus de
    servei, tipus mime i servei per a cada usuari.

    Efectuarà un seguiment dels directoris que contenen fitxers .desktop. Quan s'afegeix o
    elimina un fitxer, espera 5 segons (en el cas d'una sèrie d'actualitzacions) i, a
    continuació, llança kbuildsycoca4 per actualitzar sycoca.

    Comprova fitxers d'actualització instal⋅lats recentment, p.ex. els fitxers *.upd usats per
    actualitzar els fitxers de configuració quan canvien els formats dels fitxers de
    configuració. Es llança l'ordre kconf_update per a realitzar les actualitzacions.

    Quan el nom del sistema canvia, efectuarà els canvis necessaris en l'entorn KDE i el
    servidor X per a permetre que continuïn funcionant adequadament, llançant l'ordre
    kdontchangethehostname per a efectuar els canvis.

    Aquestes tasques també es realitzen sempre que s'inicia kded4 per assegurar que la
    configuració d'usuari està actualitzada.

    També és responsable de llançar els mòduls de kded4 sota demanda i iniciar els mòduls
    activats per kded4 com:

    Precarregador del navegador Konqueror
      Redueix el temps d'inici del Konqueror.

    Vigilant de directori
      Controla els canvis en els directoris.

    Detecció de maquinari
      Proporciona una interfície d'usuari pels esdeveniments del maquinari.

    Política de certificats SSL
      Proporciona la política de certificats SSL configurada per l'usuari a les aplicacions.

    Configuració del servidor intermediari de xarxa
      Configuració automàtica de l'intermediari.

    Ús de memòria cau de contrasenyes
      Cau temporal de contrasenyes, per exemple: en els cas que una pàgina web amb
      autenticació HTTP no us demani la contrasenya per a cada enllaç i cada imatge de la
      pàgina. Aquestes contrasenyes s'obliden en sortir de KDE (no com KWallet).

    Política de so
      Proporciona la política del sistema de so a les aplicacions.

    Icones de web
      Emmagatzema les icones dels llocs web.

    Gestió de la pantalla
      Gestiona les pantalles i les sortides de vídeo.

    Repositori de galetes
      Emmagatzema les galetes de la xarxa.

    Vigilant de la xarxa
      Fa un seguiment de la xarxa i actualitza els llistats de directoris de l'esclau KIO
      network:/.

    Mòdul de Subversion
      Proporciona diverses accions de subversion per al gestor de fitxers i altres
      programes.

    Estat de la xarxa
      Fa un seguiment de l'estat de les interfícies de xarxa i proporciona notificació a les
      aplicacions usant la xarxa.

    Dimoni d'escriptura
      Fes atenció als missatges dels usuaris locals enviats amb write(1) o wall(1).

    Observador de l'àrea de notificacions
      Realitza un seguiment de les aplicacions que volen usar l'àrea de notificacions basada
      en D-Bus.

    KMixD
      Servei de mesclador KMixD

    Dimoni de la safata del sistema
      Realitza un seguiment de les aplicacions que volen usar la safata del sistema basada
      en D-Bus.

    Dimoni del teclat
      Realitza un seguiment dels canvis de teclat (teclat nou, canvi d'esquema).

    Notificador de canvi d'URL remot
      Proporciona notificacions de canvi en carpetes de xarxa

    Gestor d'activitats
      El dorsal del gestor d'activitats de Nepomuk.

    Control del canvi de gestió de la pantalla
      Notifica com s'ha rotat la pantalla (a on estigui disponible).

    Notificador d'espai lliure
      Avisa quan s'exhaureix l'espai de la carpeta personal.

    Muntador automàtic de dispositius extraïbles
      Munta automàticament els dispositius quan es necessita.

    Mòdul de cerques del Nepomuk
      Mòdul ajudant per al KIO que assegura les actualitzacions automàtiques dels llistats
      del Nepomuk.

    Gestió d'energia
      Gestió d'energia i notificació de la bateria, pantalla i CPU.

    Dimoni K de comandaments a distància
      Gestiona les ordres rebudes pel control remot.

    Gestor del notificador d'estat
      Gestiona els serveis que proporcionen notificacions d'estat a les interfícies
      d'usuari.

    Controlador de descobriment de serveis DNS-SD
      Controla la xarxa cercant serveis DNS-SD.

    Expulsor d'unitats
      Allibera unitats automàticament quan es prem el seu botó d'expulsió.

    Zona horària
      Proporciona accés a les aplicacions al sistema de les zones horàries.

    Accions d'entrada
      Servei d'accions d'entrada que porta a terme accions configurades en prémer tecles.

    Els mòduls d'inici es poden activar/desactivar usant l'ordre systemsettings, en
    «Administració del sistema» > «Engegada i aturada» > «Gestor del servei».

OPCIONS GENèRIQUES

    --author
      Mostra informació de l'autor.

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --help-all
      Mostra totes les opcions.

    --help-kde
      Mostra les opcions específiques de KDE.

    --help-qt
      Mostra les opcions específiques de Qt.

    --license
      Mostra informació de llicència.

    -v --version
      Mostra informació de la versió

OPCIONS DAPLICACIó

    --check
      Comprova només un cop la base de dades Sycoca.

ÚS

    Si es crida kded4 sense paràmetres i ja s'està executant, es mostrarà el missatge:

      KDE Daemon (kded) already running. «Els dimoni KDE (kded) ja està en execució».

    Si es crida a kded4 amb kded4 --check, s'actualitzarà sycoca de KDE usant kbuildsycoca4.

VEURE TAMBé

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

ERRORS

    Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org