Provided by: kinit_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NOM

    kdeinit5 - Un llançador d'aplicacions implementades pel kdeinit, i per als esclaus KIO.

SINOPSIS

    kdeinit5 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+programes] | [programes]]

DESCRIPCIÓ

    El kdeinit5 és un llançador de processos semblant a l'ordre init que s'utilitza per a
    l'arrencada d'UNIX. Executa els programes del KDE i els mòduls que es poden carregar del
    kdeinit (KLM), iniciant-los de forma més eficient.

    L'ús del kdeinit5 per a llançar les aplicacions KDE, fa que el temps d'inici d'una
    aplicació KDE típica, sigui dues vegades més ràpid i redueix el consum de memòria de
    manera substancial.

    El kdeinit5 està enllaçat contra totes les biblioteques que necessita una aplicació KDE
    estàndard. Mitjançant aquesta tècnica, l'inici d'una aplicació és molt més ràpid perquè
    només necessita enllaçar amb l'aplicació mateixa, mentre que d'altra manera necessita
    enllaçar tant amb l'aplicació com a les biblioteques que usa.

DESAVANTATGES

    El nom del procés de les aplicacions engegades mitjançant el kdeinit5 és «kdeinit5».
    Aquest problema es pot corregir en cert grau canviant el nom de l'aplicació com es mostra
    amb ps. De totes maneres, aplicacions com killall tan sols veuran el kdeinit5 com a nom de
    procés. Per a solucionar-ho utilitzeu kdekillall (de kdesdk/scripts) per a les aplicacions
    engegades mitjançant el kdeinit5.

OPCIONS

    --help
      Mostra ajuda quant a les opcions.

    --no-fork
      No bifurcar, és a dir, no sortir fins que finalitzin tots els programes executats.

    --no-kded
      No inicia el kded.

    --suicide
      Finalitza quan no quedin aplicacions KDE en execució.

    +programes
      Executa els programes tramitant les peticions de manipulació.

    programes
      Executa els programes sense tramitar les peticions de manipulació.

ÚS

    Una manera estàndard per executar aquest programa és simplement especificant l'ordre
    següent a l'indicatiu; kdeinit5 programa o kdeinit5 +programa

FITXERS

    /tmp/kde-$USER/kdeinit5_$INSTANCE
      ...

VARIABLES DENTORN

    $HOME
      Especifica el directori d'inici de l'usuari actual.

    $KDE_HOME_READONLY
      Especifica si el directori d'inici de l'usuari actual és de només lectura.

    $KDE_IS_PRELINKED
      Si està establerta, li indica al kdeinit5 que els programes KDE estan preenllaçats.

      (El preenllaçat és un procés que us permet augmentar la velocitat del procés
      d'enllaçat dinàmic).

    $KDE_DISPLAY
      Si està establerta, li indica al kdeinit5 que s'està executant en un escriptori KDE.

VEGEU TAMBÉ

    kded5, kdekillall

ERRORS

    Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a
    informar-ne.

AUTORS

    Bastian, Waldo <bastian@kde.org>
      Autor.

    Weilguni, Mario <mweilguni@sime.com>
      Autor.

    Lunak, Lubos <l.lunak@kde.org>
      Autor.

NOTES

    1. seguidor d'errors del KDE
      http://bugs.kde.org