Provided by: live-tools_20171207_all bug

NOM

    live-update-initramfs - escriu imatges actualitzades del kernel i l'initrd en els medis en
    viu.

DESCRIPCIÓ

    live-update-initramfs és un wrapper que substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada
    pel paquet initramfs-tools.

    En els sistemes vius amb una capa de persistència, live-update-initramfs escriurà imatges
    actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Això permet  fer  les
    actualitzacions del nucli des del sistema en viu utilitzant apt-get sense necessitat de
    sincronitzar manualment el nucli i l'initrd al medi en viu. live-update-initramfs passa
    tots els arguments de la línia d'ordres a l'ordre original update-initramfs; veure
    update-initramfs.orig.initramfs-tools(8) per obtenir més informació sobre les opcions de
    l'ordre original update-initramfs.

VEURE TAMBÉ

    live-tools(7)

PÀGINA WEB

    Es pot trobar més informació sobre live-update-initramfs i el projecte Live Systems a la
    pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

    Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al
    paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint
    un  correu  electrònic  a  la  llista  de  correu  de  Live  Systems  a
    <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

    live-update-initramfs va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>.