Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-edit - ebook-edit

     ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]

    Spustit nástroj Calibre pro úpravu knihy. Volitelně můžete také zadat názvy souborů uvnitř
    knihy, které budou automaticky otevřeny pro úpravu.

    Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-edit, který mají mezery, uzavřete parametry
    uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

    --detach
       Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

    --help, -h
       zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

    --version
       zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal